FÅ €50,00 IDAG! 
☞ kupongskod: SPAR50SSV ☚


Anmärkningar om batteriavfall

I samband med försäljning av batterier eller med leverans av utrustning som innehåller batterier är vi skyldiga att uppmärksamma dig på följande: Som slutanvändare är du lagligt skyldig att lämna tillbaka använda batterier. hon Gamla batterier som vi har eller har haft som nya batterier i vårt sortiment kan returnera den kostnadsfritt till vårt fraktlager (leveransadress). Den på Symbolerna som visas på batterierna har följande betydelse: Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att batteriet inte sitter i Hushållsavfall kan lämnas.

  • Pb = batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
  • Cd = batteri innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
  • Hg = Batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Observera informationen ovan.