Hinvisninger om bortskaffelse af batterier


I forbindelse med salg af batterier eller levering af apparater, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at oplyse dig om følgende: Du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier som slutbruger. Du kan returnere brugte batterier, som vi har på lager eller har lagerført som nye batterier, gratis til vores forsendelseslager (forsendelsesadresse). De symboler, der er vist på batterierne, har følgende betydning: Symbolet med den overstreget skraldespand betyder, at batteriet ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet.

  • Pb = batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
  • Cd = batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium
  • Hg = batteri indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv

Bemærk venligst ovenstående oplysninger.