Poznámky k likvidaci baterií


V souvislosti s prodejem baterií nebo dodávkou zařízení obsahujících baterie jsme povinni vás informovat o následujících skutečnostech: Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použité baterie vrátit. Použité baterie, které máme na skladě nebo které jsme naskladnili jako nové baterie, můžete bezplatně vrátit v našem expedičním skladu (adresa pro odeslání). Symboly uvedené na bateriích mají následující význam: Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie nesmí být likvidována společně s domovním odpadem.

  • Pb = baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova
  • Cd = baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia
  • Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti

Vezměte prosím na vědomí výše uvedené informace.