Jazyk

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline

Pokyny pro likvidaci baterií


V souvislosti s prodejem baterií nebo s dodávkou zařízení obsahujících baterie jsme povinni vás informovat o následujících skutečnostech: Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni vrátit použité baterie. Použité baterie, které máme nebo jsme měli v našem sortimentu jako nové baterie, můžete bezplatně vrátit v našem expedičním skladu (na expediční adrese). Symboly uvedené na bateriích mají následující význam: Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie nesmí být likvidována společně s domovním odpadem.

  • Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova
  • Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia
  • Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti

Vezměte prosím na vědomí výše uvedené informace.