POUZE DO 25.11.2022: 5% NA VŠE 
KÓD: BLACK5

Zásady ochrany osobních údajů Original Räder 24 GmbH


Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů zákonem nebo smlouvou vyžadováno ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v případě, že při následných operacích zpracování není uveden opak.
 
"Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 
 
Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. 
Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webhostingu / poskytovateli IT služeb vaším internetovým prohlížečem předány údaje o používání a uloženy do protokolových dat (tzv. log souborů serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšení naší nabídky. 
 
Kontakt
 
Zodpovědný
Pokud si to přejete, kontaktujte nás. Správcem údajů je: Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Straße 18, 18442 Wendorf Německo, 03831 6677110, info@or24.de.
 
Kontakt z podnětu zákazníka prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi navážete obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti o kontakt.
Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Pokud je kontakt proveden z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. V tomto případě máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.
 
Sběr a zpracování dat při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat.
Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Pokud je kontakt proveden z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. V tomto případě máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.
 
 
WhatsApp Business
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím aplikace WhatsApp, používáme verzi WhatsApp Business společnosti WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; "WhatsApp"). Pokud se nacházíte mimo Evropský hospodářský prostor, tuto službu poskytuje společnost WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). 
Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti o kontakt. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme vaše číslo mobilního telefonu uložené ve službě WhatsApp, vaše jméno, pokud jste nám je poskytli, a další údaje v rozsahu, který jste nám poskytli. Pro službu používáme mobilní zařízení, jehož adresář obsahuje pouze údaje uživatelů, kteří nás kontaktovali prostřednictvím aplikace WhatsApp. Osobní údaje nebudou společnosti WhatsApp předány bez vašeho předchozího souhlasu.
Vaše údaje budou společností WhatsApp přeneseny na servery společnosti Meta Platforms Inc. v USA.
Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na poskytnutí rychlého a snadného způsobu kontaktování a zodpovězení vašeho dotazu. V tomto případě máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) německého zákona o ochraně osobních údajů (DSGVO) z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Vaše osobní údaje používáme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů při používání aplikace WhatsApp najdete na stránkách https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 
 
Objednávky      
 
Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů při zadávání objednávek
Při zadávání objednávky shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. 
Vaše údaje jsou předávány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.
 
Recenze Reklama      
 
Hodnocení zákazníků Trustami
Pro zobrazení shromážděných hodnocení a zpětné vazby ze sociálních médií je na těchto webových stránkách integrována pečeť důvěry Trustami. Slouží to k realizaci našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky na našich vlastních webových stránkách podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO. Při vyvolání značky důvěryhodnosti Trustami webový server automaticky ukládá údaje (přístupové údaje) ve formě souboru protokolu serveru, který obsahuje název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas volání, vaši IP adresu ve zkrácené podobě, objem přenesených dat, zprávu o úspěšném volání, typ prohlížeče, operační systém uživatele, odkazující adresu URL (dříve navštívenou stránku) a žádajícího poskytovatele. Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu. Značka důvěry Trustami a služby, které jsou s ní inzerovány, jsou nabídkou společnosti Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlín. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Trustami na adrese www.trustami.com/datenschutz se vztahují na zpracování údajů shromážděných společností Trustami.
 
Logo webových stránek pro hodnocení zákazníků Google
Na našich webových stránkách je integrováno logo zákaznických recenzí společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Integrace slouží k zobrazení počtu a výsledků našich recenzí, které jsme dosud obdrželi prostřednictvím služby Google, a k propagaci účasti v tomto programu.
K zobrazení loga na našich webových stránkách a k zobrazování personalizovaných reklam na Googlu používá Google soubory cookie. Při tom může být mimo jiné zpracována vaše IP adresa a předána společnosti Google.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním marketingu našich nabídek prostřednictvím prezentace již obdržených hodnocení zákazníků. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení reklamy Google. Pokyny k tomu najdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Můžete také zabránit používání souborů cookie třetími stranami tak, že navštívíte stránku Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a použijete další informace o odhlášení uvedené na této stránce.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů při používání zákaznických recenzí Google najdete na stránkách https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html a https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 
Použití vašich osobních údajů k zasílání poštovní reklamy
Vaše osobní údaje (jméno, adresa), které jsme získali v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, používáme k zasílání poštovní reklamy, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena.
Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto používání vašich adresních údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži.
 
Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme bez ohledu na zpracování smlouvy výhradně pro naše vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Za tímto účelem se můžete z odběru newsletteru kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna. 
 
Vaše údaje budou předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing v rámci zpracování objednávky. Vaše údaje nebudou předávány žádným dalším třetím stranám.
 
Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé reklamy
Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, používáme k zasílání elektronické reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí e-mailové adresy je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti takovému používání vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži. K tomuto účelu můžete také použít odkaz uvedený v reklamním e-mailu. Nevznikají tak žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.
 
 
Správa zboží      
 
Použití externího systému správy zboží
Pro zpracování smluv v rámci zpracování objednávek používáme systém správy zboží. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s objednávkou předány do
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Německo
přenášeny.
 
 
Poskytovatel platebních služeb Kreditní informace      
 
Postup platby easyCredit
Shromažďování a zpracování údajů při registraci splátkového prodeje prostřednictvím služby easyCredit
 
Při platbě na splátky prostřednictvím služby easyCredit platí doplňující informace o ochraně osobních údajů při nákupu na splátky od společnosti easyCredit.
 
Shromažďování a zpracování údajů v případě kontroly úvěruschopnosti
Pokud provádíme platby předem, např. v případě platby na fakturu nebo inkasa, vyhrazujeme si právo v případě potřeby získat informace o úvěru na základě matematicko-statistických postupů prostřednictvím společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Za tímto účelem předáváme společnosti SCHUFA Holding AG osobní údaje potřebné k ověření úvěruschopnosti a získané informace o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou používáme k vážnému rozhodnutí o navázání, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Informace o úvěruschopnosti mohou zahrnovat pravděpodobnostní hodnoty (skóre), které se vypočítávají na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických postupů a do jejichž výpočtu se mimo jiné zahrnují údaje o adrese. Vaše zájmy hodné ochrany jsou zohledněny v souladu se zákonnými ustanoveními. Zpracování údajů slouží k posouzení úvěruschopnosti za účelem uzavření smlouvy. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně před prodlením s platbou, pokud provádíme zálohové platby. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a to tak, že nám to oznámíte. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi požadovaným způsobem platby. Neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy s vámi zvoleným způsobem platby.
 
Platební metoda Apple Pay
Pro online platby používáme Apple Pay na or24.de. Poskytovatelem služby je americká společnost Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.
 
Apple zpracovává data mimo jiné také v USA. Rádi bychom upozornili, že podle stanoviska Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro předávání údajů do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.
 
Jako základ pro zpracování údajů u příjemců ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména USA) nebo pro předávání údajů do těchto zemí používá společnost Apple standardní smluvní doložky schválené Komisí EU (= čl. 46 odst. 2 a 3 DSGVO). Tyto doložky zavazují společnost Apple k dodržování úrovně ochrany údajů v EU při zpracování příslušných údajů mimo EU. Tato ustanovení vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU. Rozhodnutí a doložky naleznete mimo jiné zde: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.
 
Další informace o údajích zpracovávaných prostřednictvím Apple Pay najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.
 
Postup platby PayPal
Nabízíme možnost zpracování platebního procesu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). To odpovídá našemu oprávněnému zájmu nabízet efektivní a bezpečný způsob platby (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). V této souvislosti předáváme společnosti PayPal následující údaje, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO).
 
Křestní jméno
Příjmení
Adresa
E-mailová adresa
Telefonní číslo
 
Zpracování údajů poskytnutých podle tohoto oddílu není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez zadání vašich osobních údajů nemůžeme platbu přes PayPal zpracovat. [Máte možnost zvolit jiný způsob platby].
 
Společnost PayPal provádí u různých služeb, jako je platba inkasem, kontrolu úvěruschopnosti, aby se ujistila o vaší ochotě a schopnosti platit. To odpovídá oprávněnému zájmu společnosti PayPal (podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) a slouží k plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Za tímto účelem jsou vaše údaje (jméno, adresa a datum narození, údaje o bankovním účtu) předávány úvěrovým agenturám. Tento proces nemůžeme nijak ovlivnit a pouze obdržíme výsledek, zda byla platba provedena, odmítnuta nebo zda se čeká na kontrolu.
 
Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti PayPal naleznete na adrese: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
Vaše údaje budou uloženy až do dokončení zpracování platby. To zahrnuje dobu potřebnou pro zpracování náhrad, správu pohledávek a prevenci podvodů.  
 
Technické poradenství
Měli byste zkontrolovat, zda jsou vytvářeny soubory protokolu událostí PayPal, které mohou obsahovat osobní údaje v prostém textu.
 
Právní informace
Žádné zpracování na zakázku podle čl. 28 DSGVO
Společnost PayPal není zpracovatelem ve smyslu článku 4 č. 8 DSGVO. Má svou vlastní odpovědnost.
 
Další
Na používání oznámení o okamžité platbě (https://developer.paypal.com/docs/api-basics/notifications/ipn/IPNIntro/) se vztahují zvláštní vlastnosti.
 
 
Postup platby Amazon Pay
Nabízíme možnost zpracování platebního procesu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb amazon pay (Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg). To odpovídá našemu oprávněnému zájmu nabízet efektivní a bezpečný způsob platby (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). V této souvislosti předáváme společnosti Amazon Payments následující údaje, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO).
 
Jméno Příjmení Adresa E-mailová adresa Telefonní číslo
 
Zpracování údajů poskytnutých podle tohoto oddílu není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez předání vašich osobních údajů nemůžeme provést platbu prostřednictvím služby amazon pay. [Máte možnost zvolit jiný způsob platby].
 
Společnost Amazon Payments Europe si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti, aby se ujistila o vaší ochotě a schopnosti platit. To odpovídá oprávněnému zájmu společnosti Amazon Payments Europe (podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) a slouží k plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Za tímto účelem budou vaše údaje předány úvěrovým agenturám a online obchodníkům. Kromě toho mohou být vaše údaje použity k reklamním a marketingovým účelům souvisejícím se zájmem společnosti amazon pay, pokud jste s tím souhlasili v nastavení svého účtu https://www.amazon.de/adprefs. Tento proces nemůžeme nijak ovlivnit a pouze obdržíme výsledek, zda byla platba provedena, nebo zamítnuta.
 
Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Amazon Payments Europe najdete na adrese: https://pay.amazon.de/help/201212490.
 
Vaše údaje budou u nás uloženy až do dokončení zpracování platby. To zahrnuje dobu potřebnou pro zpracování náhrad, správu pohledávek a prevenci podvodů.
 
 
Soubory cookie
 
Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
 
Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením souborů cookie a individuálně rozhodnout o jejich přijetí, jakož i zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
 
Jak spravovat (včetně deaktivace) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích se dozvíte kliknutím na níže uvedené odkazy:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 
Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů níže uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší nabídky. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
 
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 odst. 2 TTDSG. Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek, jakož i uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
 
Použití modulu plug-in CookieBar
Na našich webových stránkách používáme plugin CookieBar poskytovatele Frontend Studios GmbH (Treppenstraße 12-14, 34117 Kassel; "CookieBar").
Tento nástroj vám umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím webových stránek, zejména s nastavením souborů cookie, jakož i uplatnit právo na odvolání již uděleného souhlasu. Účelem zpracování údajů je získat a doložit potřebný souhlas se zpracováním údajů, a tím splnit zákonné povinnosti.
K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Poskytovateli mohou být shromažďovány a předávány mimo jiné následující informace: Datum a čas zobrazení stránky, informace o prohlížeči, který používáte, a zařízení, které používáte, anonymizovaná IP adresa, údaje o přihlášení a odhlášení. Tyto údaje nejsou předávány dalším třetím stranám.
Zpracování údajů se provádí za účelem splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.
Další informace o modulu plug-in CookieBar najdete na adrese: https://marketplace.plentymarkets.com/plugins/storefront/widgets/cookiebar_4809.
 
 
Analýza komunikace při sledování reklamy      
 
Používání služby Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Společnost Google použije informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Při tomto procesu mohou být shromažďovány mimo jiné tyto informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči, který používáte, a zařízení, které používáte (zařízení), navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, ze které jste na náš web vstoupili), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Služba Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto vytvořené informace o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adsprocessorterms/. K vašim údajům má přístup jak společnost Google, tak americké vládní orgány. Vaše údaje může společnost Google propojit s dalšími údaji, jako je historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o používání jiných zařízení a další údaje, které o vás může mít.
Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z našeho převažujícího oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání dat službou Google Analytics na různých zařízeních, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento krok plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud soubor cookie pro odhlášení odstraníte, budou požadavky opět zasílány společnosti Google. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Odhlášení od služby Google Analytics.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/ a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
 
Funkce remarketingu Google
 
Funkce remarketingu společnosti Google nám umožňuje zobrazovat našim uživatelům reklamy na základě jejich zájmů na jiných webových stránkách v rámci sítě Google Ads (tzv. "reklamy Google" nebo reklamy na jiných webových stránkách). Za tímto účelem se analyzuje interakce uživatelů na našich webových stránkách, aby bylo možné zobrazovat cílenou reklamu uživatelům na jiných stránkách i poté, co navštívili naše webové stránky. Za tímto účelem ukládá Google do prohlížečů uživatelů, kteří navštíví určité služby Google nebo webové stránky v síti zobrazení Google, číslo. Toto číslo, známé jako "cookie", se používá k zaznamenávání návštěv těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče na konkrétním počítači a neidentifikuje jednotlivce, osobní údaje se neukládají.
 
Používání souborů cookie společností Google můžete deaktivovat instalací zásuvného modulu, který naleznete pod následujícím odkazem: www.google.com/settings/ads/plugin.
 
Sledování konverzí Google
 
V této souvislosti používáme také sledování konverzí společnosti Google. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se do vašeho koncového zařízení soubor cookie pro sledování konverzí s platností 30 dní. Tento soubor cookie se nepoužívá k identifikaci osob. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Google Ads.
 
Zájmové reklamy Google na Googlu můžete v prohlížeči deaktivovat aktivací tlačítka "Vypnuto" na adrese https://adssettings.google.de/authenticated nebo deaktivací na adrese http://www.aboutads.info/choices/.
 
Další služby marketingové platformy Google
 
Naše webové stránky využívají také další služby marketingové platformy Google (dříve "Google Doubleclick"). Tyto služby používají soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, k vylepšení zpráv o výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby se uživateli zobrazovaly reklamy vícekrát.  
 
Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy se zobrazují v kterém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může společnost Google používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, tj. zda uživatel zobrazí reklamu a později navštíví webové stránky inzerenta a provede na nich nákup. Podle společnosti Google tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje.
 
Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím této služby. Podle společnosti Google získává společnost Google integrací těchto služeb informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé služby Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, může poskytovatel získat a uložit vaši IP adresu.
 
Kromě toho nám soubory cookie umožňují zjistit, zda jste na našich webových stránkách provedli určité akce poté, co jste vyvolali jednu z našich reklam na Googlu nebo na jiné platformě nebo na ni klikli (sledování konverzí) ("floodlight"). Společnost Google používá tento soubor cookie, aby zjistila, s jakým obsahem jste na našich webových stránkách interagovali, a mohla vám později posílat cílenou reklamu. 
 
Procesu sledování můžete zabránit příslušným nastavením v softwaru prohlížeče (např. deaktivací souborů cookie třetích stran), deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí zablokováním souborů cookie z domény www.googleadservices.com v nastavení prohlížeče, pokud jde o zájmové reklamy od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně "O reklamách", prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices nebo na odkazu http://www.google.com/settings/ads/. Rádi bychom vás upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této nabídky v plném rozsahu.
 
Další informace o marketingové platformě Google jsou k dispozici na adrese https://marketingplatform.google.com/. Další informace naleznete také na stránkách Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org/.
 
Použití aplikace Hotjar 
Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj společnosti Hotjar Ltd (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar").
Zpracování údajů slouží k navrhování, optimalizaci a analýze našich webových stránek v souladu s poptávkou. 
Nástroj se používá k náhodnému záznamu pohybu návštěvníků stránek na webu. Výsledkem je záznam pohybů myši, chování při rolování, doby pobytu a kliknutí na webové stránce (tzv. tepelná mapa). 
K tomuto účelu používá Hotjar mimo jiné soubory cookie. V rámci tohoto procesu mohou být shromažďovány mimo jiné tyto informace: IP adresa (v anonymizované podobě), informace o zařízení, které používáte (velikost obrazovky, zařízení, jedinečný identifikátor zařízení), informace o prohlížeči, který používáte, údaje o poloze (pouze o zemi), preferovaný jazyk pro zobrazení webové stránky, použitý operační systém. Podrobné informace o používaných souborech cookie, jejich funkci a době ukládání naleznete zde: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies.
Z těchto údajů jsou vytvořeny profily uživatelů pod pseudonymem. Tyto údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek a neslučují se s osobními údaji nositele pseudonymu. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno prodávat shromážděné údaje jiným třetím stranám.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě vhodných ochranných opatření. Společnost Hotjar vám na požádání poskytne další informace o přijatých opatřeních.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, a to z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu, kterým je cílený design webových stránek orientovaný na poptávku. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání údajů službou Hotjar, můžete nastavit soubor cookie opt-out zde: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby tato funkce fungovala na všech používaných systémech a zařízeních, je nutné provést opt-out cookie. Pokud soubor cookie pro odhlášení odstraníte, budou údaje opět předány společnosti Hotjar.
Další informace o ochraně údajů při používání služby Hotjar naleznete zde: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish.
 
 
Použití technologie Facebook Pixel
Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci "Custom Audiences" společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko "Facebook").
Společnost Meta Platforms Ireland a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů a jejich předávání společnosti Facebook při integraci služby. To je založeno na dohodě mezi námi a společností Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, která definuje příslušné odpovědnosti. Dohoda je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní zejména za plnění informačních povinností podle čl. 13, 14 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků podle čl. 32 GDPR, pokud jde o správnou technickou realizaci a konfiguraci služby, a za dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud má porušení zabezpečení osobních údajů vliv na naše povinnosti podle smlouvy o společném zpracování. Společnost Meta Platforms Ireland odpovídá za umožnění výkonu práv subjektu údajů podle čl. 15 až 20 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků podle čl. 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a za dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR v rozsahu, v jakém porušení zabezpečení osobních údajů ovlivňuje povinnosti společnosti Meta Platforms Ireland podle dohody o společném zpracování.
Aplikace slouží k zacílení návštěvníků webových stránek pomocí zájmové reklamy na sociální síti Facebook. Za tímto účelem byl na webové stránky implementován remarketingový tag společnosti Facebook. Tato značka při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. To přenáší na server Facebooku, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte sociální síť Facebook, zobrazí se vám personalizované reklamy související s vašimi zájmy.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cílení reklamy na návštěvníky stránek na základě jejich zájmu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete deaktivovat zde.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. 
 
 
Používání sledování konverzí Google Ads
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google Ads" a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat na webových stránkách zákazníků společnosti Ads.
Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cílení reklamy na návštěvníky stránek na základě jejich zájmu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení reklamy společnosti Google. Pokyny k tomu najdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. 
Můžete také zabránit používání souborů cookie třetími stranami tak, že navštívíte stránku Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a použijete další informace o odhlášení uvedené na této stránce. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.
 
Použití funkce remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Inc.
Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo "podobné cílové skupiny" společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů. Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, která je základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cílení reklamy na návštěvníky stránek na základě jejich zájmu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací pluginu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
Používání souborů cookie třetími stranami můžete zabránit také tak, že navštívíte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a použijete další informace o odhlášení, které jsou zde uvedeny.
Další informace o remarketingu Google a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.
 
Používání systému živého chatu "Zendesk Chat"
Na našich webových stránkách používáme systém živého chatu společnosti Zendesk Inc (1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, USA; "Zendesk").
Systém slouží ke komunikaci mezi vámi a námi jako poskytovateli. Z těchto údajů lze vytvořit profily používání pod pseudonymem. K tomuto účelu se používají soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů. Společnost Zendesk vám na požádání poskytne kopii standardních smluvních ustanovení.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé komunikaci se zákazníky. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Zendesk, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Zendesk na adrese https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.
 
 
Zásuvné moduly a další
 
Použití Správce značek Google
Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google"). 
Tato aplikace slouží ke správě značek JavaScriptu a značek HTML, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k navrhování a optimalizaci našich webových stránek v souladu s požadavky.
Samotný Google Tag Manager neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete zde.
 
Použití neviditelné reCAPTCHA Google
Na našich webových stránkách používáme neviditelnou službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Slouží k rozlišení vstupu od lidského nebo automatizovaného, strojového zpracování. Společnost Google na pozadí shromažďuje a analyzuje údaje o používání, které Invisible reCaptcha používá k rozlišení běžných uživatelů od botů. Za tímto účelem jsou vaše vstupní údaje přenášeny do společnosti Google, kde jsou dále využívány. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a další údaje, které společnost Google vyžaduje pro službu Invisible reCAPTCHA.
Tyto údaje zpracovává společnost Google v rámci Evropské unie a případně také v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu chránit naše webové stránky před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.
 
Používání služby YouTube
Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání videí YouTube od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "YouTube").YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webových stránkách. Je aktivována možnost "Režim rozšířené ochrany dat". To znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm přenášejí do služby YouTube a ukládají se tam. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Další informace o shromažďování a používání údajů společnostmi YouTube a Google, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese https://www.youtube.com/t/privacy.
 
Používání písem Google
Na našich webových stránkách používáme písma Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Zpracování údajů slouží k jednotnému zobrazení písem na našich webových stránkách. Aby bylo možné načíst písma, je při vyvolání stránky navázáno spojení se servery Google. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Mimo jiné bude zpracována vaše IP adresa a informace o používaném prohlížeči, které budou předány společnosti Google. Tato data nejsou spojena s vaším účtem Google.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a estetickém designu našich webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a to tak, že nám to oznámíte.
Další informace o zpracování a ochraně údajů najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://developers.google.com/fonts/faq.
 
 
Práva subjektu údajů a doba uchovávání
 
Doba skladování
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté s ohledem na zákonné, zejména daňové a obchodněprávní lhůty pro uchovávání, a po uplynutí této lhůty budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
 
Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 20 DSGVO následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a proti zpracování za účelem přímého marketingu podle čl. 21 odst. 1 DSGVO.
 
Právo na stížnost u dozorového úřadu
V souladu s článkem 77 DSGVO máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.
 
Právo na námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
 
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme dotčené údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.
 
poslední aktualizace: 10.01.2022