Jazyk

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline

Prohlášení o ochraně údajů


Pokud není níže uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů právně ani smluvně povinné, ani není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Nejste povinni své údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné důsledky. To platí pouze do té doby, dokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak.
"Osobní údaje" jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Protokolové soubory serveru
Naše webové stránky můžete používat bez poskytnutí osobních údajů. 
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou nám nebo našim webovým hostitelům/poskytovatelům IT služeb vaším internetovým prohlížečem přeneseny uživatelské údaje, které jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Tyto uložené údaje zahrnují například název vyvolané stránky, datum a čas požadavku, IP adresu, množství přenesených dat a poskytovatele, který požadavek zadal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a také na zlepšování našich služeb.
 
Kontakt
Odpovědná osoba
Kdykoli se na nás můžete obrátit. Osobou odpovědnou za zpracování údajů je: Mgr: Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Straße 18, 18442 Wendorf Deutschland, +49 3831 6677110, info@or24.de.

Proaktivní kontakt zákazníka prostřednictvím e-mailu
Pokud nás kontaktujete proaktivně prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Účelem zpracování údajů je vyřízení a reakce na vaši žádost o kontakt.
Pokud prvotní kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, vytvoření objednávky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Pokud k prvotnímu kontaktu dojde z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našeho převažujícího oprávněného zájmu na vyřízení a reakci na vaši žádost. V takovém případě máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
 
Shromažďování a zpracování při použití kontaktního formuláře 
Při použití kontaktního formuláře budeme shromažďovat pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) ve vámi poskytnutém rozsahu. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.
Pokud prvotní kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, vytvoření objednávky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Pokud k prvotnímu kontaktu dojde z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našeho převažujícího oprávněného zájmu na vyřízení a reakci na vaši žádost. V takovém případě máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Nakonec budou vaše údaje vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
          
WhatsApp Business
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím aplikace WhatsApp, používáme k tomu verzi WhatsApp Business společnosti WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; "WhatsApp"). Pokud máte bydliště mimo Evropský hospodářský prostor, poskytuje tuto službu společnost WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Účelem zpracování údajů je vyřízení a zodpovězení vaší žádosti o kontakt. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme vaše mobilní telefonní číslo registrované ve službě WhatsApp a vaše jméno a další údaje v rozsahu, který jste nám poskytli. Pro tuto službu používáme mobilní zařízení, v jehož adresáři jsou uloženy výhradně údaje uživatelů, kteří nás kontaktovali prostřednictvím aplikace WhatsApp. Ke zpřístupnění osobních údajů společnosti WhatsApp nedojde, pokud jste k tomu již nedali souhlas ve vztahu ke společnosti WhatsApp.
Vaše údaje jsou společností WhatsApp přenášeny na servery společnosti Meta Platforms Inc. v USA. 
Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Pokud prvotní kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, vytvoření objednávky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Pokud k prvotnímu kontaktu dojde z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění rychlé a snadné komunikace, jakož i na reakci na vaši žádost. V takovém případě máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaše osobní údaje použijeme pouze k vyřízení vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
Další informace o podmínkách služby a ochraně osobních údajů při používání aplikace WhatsApp naleznete na stránkách https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Objednávky      
Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů v objednávkách
Při odesílání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky, jakož i pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí brání uzavření jakékoli smlouvy. Ke zpracování dojde na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. 
Vaše údaje jsou zde předávány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro vyřízení objednávky a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. V každém případě budeme striktně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah předávání údajů je omezen na minimum.
          
Hodnocení Reklama      
Hodnocení zákazníků společnosti Trustami
Pro zobrazení shromážděných hodnocení a zpětné vazby ze sociálních médií je na těchto webových stránkách vložena pečeť důvěryhodnosti Trustami. To slouží k realizaci našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky na našich webových stránkách v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Při vyvolání pečeti důvěryhodnosti Trustami webový server automaticky ukládá údaje (přístupové údaje) ve formě souboru protokolu serveru, který obsahuje název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, vaši IP adresu ve zkrácené podobě, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení, typ prohlížeče, operační systém uživatele, odkazující URL (dříve navštívené stránky) a žádajícího poskytovatele. Tyto přístupové údaje nejsou analyzovány a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení návštěvy našich webových stránek. Pečeť důvěryhodnosti Trustami a služby s ní inzerované poskytuje společnost Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlín. Pro zpracování údajů shromážděných společností Trustami platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Trustami na adrese https://www.trustami.com/privacy/.
 
Logo webové stránky pro hodnocení zákazníků Google
Logo webové stránky pro hodnocení zákazníků Google společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") je integrováno do našich webových stránek.
Tato integrace slouží k zobrazení počtu a výsledků našich recenzí, které jsme dříve obdrželi od společnosti Google, a k propagaci účasti v tomto programu. Za účelem zobrazení loga na našich webových stránkách a zobrazení personalizovaných reklam na Google používá Google soubory cookie. Přitom se mimo jiné zpracovává vaše IP adresa a předává se společnosti Google. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů bude mimo jiné založeno na standardních smluvních doložkách jako vhodných zárukách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/.
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním marketingu našeho sortimentu zobrazováním již obdržených hodnocení zákazníků. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení reklamy společnosti Google. Pokyny, jak to provést, najdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Případně můžete zabránit používání souborů cookie třetími stranami tak, že navštívíte stránku Network Advertising Initiative pro deaktivaci na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovat podle dalších pokynů k odhlášení, které jsou tam uvedeny.
Další informace o podmínkách služby a ochraně osobních údajů při používání zákaznických recenzí Google naleznete na stránkách https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html a https://policies.google.com/privacy?hl=de.
          
Použití vašich osobních údajů pro zasílání poštovní reklamy
Vaše osobní údaje (jméno, adresa), které jsme získali v procesu prodeje zboží nebo služeb, použijeme k zasílání poštovní reklamy, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí brání uzavření jakékoli smlouvy.
Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našeho oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití vašich adresních údajů můžete kdykoli vznést námitku tím, že nás kontaktujete. Kontaktní údaje pro uplatnění práva na námitku najdete v našem tiráži.
 
Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme mimo smluvní zpracování výhradně k zasílání newsletteru pro naše vlastní marketingové účely, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás kontaktovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z rozdělovníku odstraněna.
Vaše údaje budou v rámci zpracování objednávky předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing. Nebudou předávány dalším třetím stranám.
          
Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání přímého marketingu 
Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali při prodeji zboží nebo služby, používáme k elektronickému zasílání marketingu na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Svou e-mailovou adresu musíte poskytnout za účelem uzavření smlouvy. Její neposkytnutí zabrání uzavření jakékoli smlouvy. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na přímém marketingu. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nás kontaktujete. Kontaktní údaje pro uplatnění práva na námitku najdete v našem tiráži. Můžete také použít odkaz uvedený v marketingovém e-mailu. Nebudou s tím spojeny žádné náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.
          
Správa zboží      
Použití externího systému správy zboží
Při zpracování objednávek používáme systém správy zboží pro účely smluvního zpracování. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v průběhu objednávky zaslány na adresu
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Německo. 
          
Poskytovatelé platebních služeb Kontrola kreditu      
Použití služby PayPal
Na všechny transakce PayPal se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů PayPal. To najdete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en.

Použití služby PayPal Express
Naše webové stránky používají platební službu PayPal Express od společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Zpracování údajů nám umožňuje nabídnout vám možnost platby prostřednictvím platební služby PayPal Express.
Pro integraci této platební služby je nezbytné, aby společnost PayPal shromažďovala, ukládala a analyzovala údaje při vašem přístupu na webové stránky (např. adresu IP, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění zařízení). K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš internetový prohlížeč. 
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Výběrem a použitím "PayPal Express" budou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti PayPal za účelem realizace smlouvy s vámi pomocí zvoleného způsobu platby. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů při použití platební služby PayPal Express naleznete zde v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů.
 
Používání služby PayPal Check-Out
Na našich webových stránkách používáme platební službu PayPal Check-Out společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucemburk; "PayPal"). Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby. Při výběru a použití platby prostřednictvím služby PayPal, kreditní karty prostřednictvím služby PayPal, inkasa prostřednictvím služby PayPal nebo "Pay Later" prostřednictvím služby PayPal jsou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti PayPal, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi zvoleným způsobem platby. Toto zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Kreditní karta prostřednictvím služby PayPal, inkaso prostřednictvím služby PayPal & "Pay later" prostřednictvím služby PayPal.
U jednotlivých způsobů platby, jako je kreditní karta přes PayPal, inkaso přes PayPal nebo "Pay later" přes PayPal, si společnost PayPal vyhrazuje právo v případě potřeby získat informace o úvěru na základě matematicko-statistických metod s využitím úvěrových agentur. Za tímto účelem společnost PayPal předává osobní údaje potřebné pro ověření úvěruschopnosti úvěrové agentuře a získané informace o statistické pravděpodobnosti nesplácení používá pro vážené rozhodnutí o navázání, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Úvěrové informace mohou zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které se vypočítávají na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod a do jejichž výpočtu jsou mimo jiné zahrnuty údaje o adrese. Vaše zájmy hodné ochrany jsou zohledněny v souladu se zákonnými ustanoveními. Zpracování údajů slouží k posouzení bonity pro zahájení smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně před nesplacením při platbách záloh PayPal.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a to oznámením společnosti PayPal. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi požadovaným způsobem platby. Neposkytnutí údajů bude mít za následek, že smlouva s vámi zvoleným způsobem platby nebude uzavřena.
 
Místní poskytovatelé třetích stran
Při platbě prostřednictvím platební metody místního poskytovatele třetí strany jsou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti PayPal. Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.  Pro provedení této platební metody mohou být údaje následně společností PayPal předány příslušnému poskytovateli. Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Místními poskytovateli třetích stran mohou být např:
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo).
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo).
 
Nákup na účet prostřednictvím služby PayPal
Při platbě prostřednictvím platební metody nákup na účet jsou údaje potřebné ke zpracování platby nejprve předány společnosti PayPal. Pro provedení této platební metody jsou pak údaje předány společností PayPal společnosti Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín; dále jen "Ratepay"), aby bylo možné splnit smlouvu s vámi zvolenou platební metodou. Toto zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Ratepay může provádět kontrolu úvěruschopnosti na základě matematicko-statistických metod s využitím úvěrových agentur podle již výše popsaného postupu. Zpracování údajů slouží k posouzení bonity pro účely zahájení smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně před prodlením s platbou, když Ratepay provádí platby předem. Více informací o ochraně osobních údajů a o tom, které úvěrové agentury Ratpay využívá, naleznete na https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ a https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.
Další informace o zpracování údajů při používání služby PayPal naleznete v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
Používání služby Amazon Payments
Na našich webových stránkách používáme platební službu Amazon Payments od společnosti Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; "Amazon Payments").
Zpracování údajů vám umožňuje platit pomocí platební služby Amazon Payments.
Pro integraci této platební služby je nezbytné, aby společnost Amazon Payments shromažďovala, ukládala a analyzovala údaje při přístupu na webové stránky (např. adresu IP, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění zařízení). K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš internetový prohlížeč.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií vychází z § 15 odst. 3 odst. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Výběrem a používáním "Amazon Payments" budou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti Amazon Payments za účelem realizace smlouvy s vámi pomocí zvoleného způsobu platby. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Další informace o zpracování údajů při používání platební služby Amazon Payments naleznete v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.

Shromažďování a zpracování údajů při registraci platby na splátky prostřednictvím služby easyCredit
Na platbu na splátky prostřednictvím služby easyCredit se vztahují doplňující pokyny k ochraně údajů o platbě na splátky prostřednictvím služby easyCredit.
 
Shromažďování a zpracování údajů v rámci kontroly úvěruschopnosti 
Při platbě předem, např. prostřednictvím faktury nebo inkasa, si vyhrazujeme právo získat úvěrovou zprávu na základě matematických a statistických postupů s využitím 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Za tímto účelem předáme osobní údaje potřebné pro posouzení úvěruschopnosti výše uvedené společnosti a získané informace o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou použijeme pro vyvážené rozhodnutí o oprávněnosti, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Kontrola úvěruschopnosti může zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které se vypočítávají na základě vědecky uznávaných matematických a statistických postupů, přičemž se mimo jiné zohledňují informace o adrese. Vaše zájmy hodné ochrany budou zohledněny v souladu s právními požadavky. Zpracování údajů se provádí za účelem kontroly úvěruschopnosti pro zahájení smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na ochraně před prodlením s platbou při platbě předem. Máte právo toto zpracování svých osobních údajů vetovat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete, a to z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi požadovaným způsobem platby. Neposkytnutí údajů znamená, že smlouvu s vámi požadovaným způsobem platby nelze uzavřít.
 
Možnosti platby od společnosti Klarna
Abychom vám mohli poskytnout platební možnosti od společnosti Klarna, poskytneme společnosti Klarna osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje a informace o objednávce. To společnosti Klarna umožní posoudit, zda můžete využít platební možnosti nabízené společností Klarna, a přizpůsobit platební možnosti vašim potřebám. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete zde. Společnost Klarna bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s informacemi uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna.
          
Kontrola kreditu a totožnosti při platbě fakturou prostřednictvím Novalnetu
Pokud se rozhodnete platit fakturou, společnost Novalnet AG (Feringastraße 4, 85774 Unterföhring) provede kontrolu totožnosti a úvěruschopnosti. Za tímto účelem Novalnet AG požaduje od zákazníka konkrétní informace, včetně osobních údajů. Jedná se o jméno a adresu, číslo účtu a třídicí kód nebo číslo kreditní karty (včetně doby platnosti), částku na faktuře a měnu, jakož i číslo transakce. Společnost Novalnet AG kontroluje a vyhodnocuje informace o zákaznících a v případě, že k tomu existuje oprávněný důvod, zapojuje se do výměny údajů s jinými společnostmi a úvěrovými agenturami (credit check). Je oprávněna tyto informace použít pro účely zpracování plateb a předat je poskytovateli. Pokud se rozhodnete zaplatit fakturou prostřednictvím Novalnetu, budou osobní údaje předány poskytovateli inkasních služeb Novalnet a tam dále zpracovány. Zpracování údajů slouží k nabídce nákupu na účet, jakož i k ověření úvěruschopnosti, které je k tomu zapotřebí. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na nabídce různých způsobů platby, jakož i našeho oprávněného zájmu na ochraně před prodlením s platbou. Máte právo toto zpracování svých osobních údajů vetovat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tak, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Společnost Novalent provádí interní kontrolu totožnosti a úvěruschopnosti. Za tímto účelem společnost Novalnet AG vyžaduje od zákazníka konkrétní informace, včetně osobních údajů. Jedná se o jméno a adresu, číslo účtu a třídicí kód nebo číslo kreditní karty (včetně doby platnosti), částku na faktuře a měnu, jakož i číslo transakce. Společnost Novalnet AG kontroluje a vyhodnocuje informace o zákaznících a v případě, že k tomu existuje oprávněný důvod, zapojuje se do výměny údajů s jinými společnostmi a úvěrovými agenturami (credit check). Je oprávněna tyto informace použít pro účely zpracování plateb a předat je poskytovateli. Poskytnutí údajů je nutné pro uzavření smlouvy s vámi požadovaným způsobem platby. Jejich neposkytnutí znamená, že smlouvu s vámi požadovaným způsobem platby nelze uzavřít.
          
Soubory cookie 
Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vyvolá webové stránky, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
Soubory cookie budou uloženy v počítači uživatele. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Volbou odpovídajících technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením souborů cookie upozorněni a můžete se rozhodnout, zda toto nastavení v každém jednotlivém případě přijmete, a také zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že vám to může zabránit v plném využívání všech funkcí těchto webových stránek.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak soubory cookie spravovat (nebo je mimo jiné deaktivovat) v hlavních prohlížečích:
Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
          
technicky nezbytné soubory cookie
Pokud v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů nejsou uvedeny žádné další informace, používáme pouze tyto technicky nezbytné soubory cookie, abychom naši nabídku učinili uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií se provádí na základě čl. 25 odst. 2 TTDSG. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převážně oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek, jakož i uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky služeb.
Máte právo toto zpracování vašich osobních údajů vetovat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodů týkajících se vaší osobní situace.
 
Používání zásuvného modulu CookieBar
Naše webové stránky používají zásuvný modul CookieBar od společnosti Frontend Studios GmbH (Treppenstraße 12-14, 34117 Kassel; "CookieBar").
Tento nástroj umožňuje udělit souhlasy se zpracováním údajů prostřednictvím webových stránek, zejména s umisťováním souborů cookie, a využít práva na odvolání již udělených souhlasů.
Zpracování údajů slouží k získání potřebných souhlasů se zpracováním údajů a k jejich zdokumentování, čímž jsou splněny zákonné povinnosti. Za tímto účelem mohou být nasazeny soubory cookie. Při tomto procesu mohou být shromažďovány a předávány společnosti CookieBar mimo jiné následující informace: Datum a čas načtení stránky, informace o používaném prohlížeči a zařízení, anonymizovaná IP adresa, údaje o přihlášení a odhlášení. Tyto údaje nebudou předávány dalším třetím stranám. Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR za účelem splnění zákonné povinnosti.
Další informace o zásuvném modulu CookieBar najdete na adrese: https://marketplace.plentymarkets.com/plugins/storefront/widgets/cookiebar_4809.
          
Analýza Sledování reklamy      
Používání služby Google Analytics
Naše webové stránky používají službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "Google").
Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků a k marketingovým a reklamním účelům. Společnost Google bude tyto údaje používat jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se používání webových stránek a internetu. Při tomto procesu mohou být shromažďovány mimo jiné následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, přes kterou jste se dostali na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Služba Google Analytics využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace jimi generované o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Společnost Google se opírá o standardní smluvní doložky jako vhodné záruky ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adsprocessorterms/.Both. Společnost Google a státní orgány USA mají přístup k vašim údajům. Společnost Google může kombinovat vaše údaje s dalšími údaji, jako je historie vyhledávání, osobní účty, údaje o používání z jiných zařízení a jakékoli další informace, které o vás má.
Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. Společnost Google ji používá k předchozímu zkrácení vaší IP adresy v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cíleném a na potřeby zaměřeném designu webových stránek. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Shromažďování údajů (včetně vaší IP adresy) generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webových stránek společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný na následujícím odkazu [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání údajů službou Google Analytics na více zařízeních, můžete umístit soubor cookie pro odmítnutí. Opt-out cookies zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby to fungovalo komplexně, je třeba zavést opt-out na všech systémech a zařízeních, které používáte. Pokud soubor cookie opt-out odstraníte, budou požadavky opět předávány společnosti Google. Po kliknutí sem se umístí soubor cookie opt-out: Deaktivujte službu Google Analytics. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html a/nebo na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/ a na adrese https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
 
Používání služby Hotjar
Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj poskytovaný společností Hotjar Ldt. (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; dále jen "Hotjar").
Zpracování údajů slouží k navrhování, optimalizaci a analýze našich webových stránek podle vašich potřeb. 
Nástroj se používá k náhodnému zaznamenávání pohybu návštěvníků webových stránek. Vytváří se tak protokol o pohybech myší, chování při rolování, době pobytu a kliknutí na webové stránce (tzv. tepelná mapa). 
K tomuto účelu používá Hotjar mimo jiné soubory cookie. Ty mohou zahrnovat mimo jiné shromažďování následujících informací: IP adresa (v anonymní podobě), informace o zařízení, které používáte (velikost obrazovky, zařízení, jedinečný identifikátor zařízení), informace o prohlížeči, který používáte, údaje o poloze (pouze země), preferovaný jazyk pro zobrazení webové stránky, používaný operační systém. Podrobné informace o používaných souborech cookie, jejich funkci a době uložení naleznete zde: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies.
Tyto údaje se používají k vytváření uživatelských profilů pod pseudonymem. Tyto údaje neslouží k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek a nejsou slučovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno prodávat shromážděné údaje jiným třetím stranám.
Zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cílených potřebách a designu webových stránek. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Chcete-li společnosti Hotjar zabránit ve shromažďování a ukládání údajů, můžete si zde nastavit soubor cookie pro odmítnutí: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/. Opt-out cookies zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby soubor cookie opt-out fungoval na všech používaných systémech a zařízeních, musíte jej nastavit. Pokud soubor cookie opt-out odstraníte, budou data opět přenesena do služby Hotjar.
Další informace o ochraně údajů při používání služby Hotjar naleznete na adrese: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish.
 
Používání Facebook Pixel
Naše webové stránky používají remarketingovou funkci "Custom Audiences" společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook").
Společnost Meta Platforms Ireland a my jsme společně zodpovědní za shromažďování vašich údajů a předávání těchto údajů společnosti Facebook při integraci služby. Základem je dohoda mezi námi a společností Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, ve které jsou vymezeny příslušné odpovědnosti. Dohoda je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní zejména za plnění informačních povinností podle čl. 13, 14 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků podle čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby a za dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud má porušení ochrany osobních údajů vliv na naše povinnosti vyplývající ze smlouvy o společném zpracování. Společnost Meta Platforms Ireland odpovídá za umožnění výkonu práv subjektu údajů v souladu s čl. 15-20 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků podle čl. 32 GDPR s ohledem na zabezpečení služby a za dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení ochrany osobních údajů týká povinností společnosti Meta Platforms Ireland podle dohody o společném zpracování.
Tato aplikace slouží k oslovení návštěvníka webových stránek zájmovou reklamou na sociální síti Facebook.
Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách implementovali remarketingový tag společnosti Facebook. Tento tag nastavuje přímé spojení se servery společnosti Facebook při návštěvě našich webových stránek. Tím informuje server Facebooku o tom, které naše webové stránky jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Při návštěvě sociální sítě Facebook se vám pak zobrazí personalizované reklamy související s vašimi zájmy.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. 
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu oslovovat návštěvníky webových stránek cílenou, zájmově zaměřenou reklamou. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete deaktivovat zde.
Podrobnější informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook a o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 
Používání sledování konverzí Google Ads
Naše webové stránky používají online marketingový program "Google Ads", včetně sledování konverzí (vyhodnocování akcí uživatelů). Sledování konverzí Google je služba provozovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "Google").
Pokud kliknete na reklamy umístěné společností Google, je do vašeho počítače umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto je nelze použít k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Není proto možné sledovat soubory cookie týkající se webových stránek zákazníků Ads.
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Zpracování údajů, zejména umístění souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu oslovovat návštěvníky webových stránek cílenou, zájmovou reklamou. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení reklamy společnosti Google. Pokyny k tomu naleznete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Případně můžete zabránit používání souborů cookie třetími stranami tak, že vyvoláte stránku Network Advertising Initiative pro deaktivaci na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovat podle dalších pokynů k odhlášení, které jsou tam uvedeny.
Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.
 
Používání funkce remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společností Google Inc.
Naše webové stránky používají funkci remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "Google").
Tato aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů.
Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, které jsou základem pro vytváření zájmových reklam. Soubory cookie umožňují zaznamenávat návštěvy webových stránek a také anonymizované údaje o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud poté navštívíte jinou webovou stránku v zobrazovací síti Google, budou vám zobrazeny reklamy, které s větší pravděpodobností zohlední předchozí oblasti zájmu o produkty a informace.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu oslovovat návštěvníky webových stránek cílenou, zájmově zaměřenou reklamou. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Používání souborů cookie můžete s trvalou platností deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací zásuvného modulu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie třetími stranami tak, že vyvoláte stránku Network Advertising Initiative pro deaktivaci na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovat podle dalších pokynů k odhlášení tam uvedených.
Podrobnější informace o remarketingu společnosti Google a související zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.

Zásuvné moduly
Používání nástroje Google Tag Manager
Naše webové stránky používají Google Tag Manager od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "Google"). Tato aplikace spravuje značky JavaScript a značky HTML, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k usnadnění návrhu a optimalizace našich webových stránek na základě potřeb. Samotný Google Tag Manager neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.
 
Používání neviditelné reCAPTCHA od společnosti Google
Naše webové stránky využívají službu neviditelné reCAPTCHA společnosti eCAPTCHA der Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; dále jen "Google"). Ta slouží k rozlišení, zda byl vstup proveden člověkem nebo automatickým strojovým zpracováním. Na pozadí společnost Google shromažďuje a analyzuje údaje o používání, které rovněž používá neviditelná reCaptcha k rozlišení mezi běžnými uživateli a roboty. Za tímto účelem se váš vstup přenáší do společnosti Google a tam se dále používá. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a případně další údaje, které společnost Google vyžaduje pro službu invisible reCAPTCHA. Tyto údaje budou společností Google zpracovávány v rámci Evropské unie a v případě potřeby také v USA.
Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů bude mimo jiné založeno na standardních smluvních doložkách jako vhodných zárukách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na ochraně našich webových stránek před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Podrobnější informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.
 
Používání služby YouTube
Naše webové stránky využívají funkci pro vkládání videí YouTube společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "YouTube"). YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Tato funkce zobrazuje videa YouTube v iFrame na webových stránkách. Zde je povolena možnost "pokročilý režim ochrany osobních údajů". Tím se zabrání tomu, aby YouTube ukládal informace o návštěvnících webových stránek. Pouze v případě sledování videa jsou informace předávány a ukládány službou YouTube. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. 
Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks. 
Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f ) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na cílených a na potřeby zaměřených webových stránkách. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Další informace o údajích shromažďovaných a používaných společnostmi YouTube a Google a o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).
Používání písem Google
Na našich webových stránkách používáme fonty Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "Google").
Zpracování údajů slouží k usnadnění konzistentního zobrazování písem na našich webových stránkách. Za účelem načtení písem je při zobrazení stránky navázáno spojení se servery společnosti Google. Mimo jiné se zpracovává vaše IP adresa a informace o používaném prohlížeči, které se předávají společnosti Google. Tyto údaje nejsou spojeny s vaším účtem Google. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů bude mimo jiné založeno na standardních smluvních doložkách jako vhodných zárukách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a estetickém vzhledu našich webových stránek. Z důvodů týkajících se vaší osobní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tak, že nás kontaktujete.
Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://developers.google.com/fonts/faq.

Práva dotčených osob a doba uložení
Doba uložení 
Po ukončení smluvního zpracování jsou údaje nejprve uchovávány po dobu trvání záruční doby, poté v souladu s dobami uchovávání stanovenými zákonem, zejména daňovým a obchodním právem, a po uplynutí této doby jsou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
 
Práva dotčené osoby
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 ODST. 1 GDPR.
 
Právo podat stížnost u regulačního orgánu
Máte právo podat stížnost u regulačního orgánu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.
 
Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování údajů založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů s budoucím účinkem.
Pokud bude námitka úspěšná, nebudeme již osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování není určeno pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Pokud bude námitka úspěšná, nebudeme již osobní údaje pro účely přímé reklamy zpracovávat.
 
poslední aktualizace: 10.01.2022