Aantekeningen over het weggooien van batterijen


In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op het volgende te wijzen: U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht gebruikte batterijen te retourneren. U kunt gebruikte batterijen die wij in voorraad hebben of hebben, kosteloos als nieuwe batterijen terugsturen naar ons verzendmagazijn (verzendadres). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis: Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid.

  • Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
  • Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
  • Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Let op de bovenstaande informatie.