Notiser om bortskaffande av batterier


I samband med försäljning av batterier eller leverans av apparater som innehåller batterier är vi skyldiga att informera dig om följande: Du är juridiskt skyldig att som slutanvändare återlämna använda batterier. Du kan återlämna begagnade batterier som vi lagerhåller eller har lagerhållit som nya batterier kostnadsfritt till vårt avsändningslager (avsändningsadress). De symboler som visas på batterierna har följande innebörd: Symbolen med den överkryssade soptunnan innebär att batteriet inte får kastas med hushållsavfallet.

  • Pb = batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
  • Cd = batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
  • Hg = Batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver

Vänligen observera ovanstående information.