Integritetspolicy Original Räder 24 GmbH


Deklaration om uppgiftsskydd
 
Om inget annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken juridiskt eller avtalsmässigt obligatoriskt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter. Att inte tillhandahålla dem får inga konsekvenser. Detta gäller endast så länge som det inte anges något annat i nedanstående behandlingsförfaranden.
"Personuppgifter" är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 
 
 
 
Serverloggfiler
Du kan använda våra webbplatser utan att lämna personuppgifter. 
Varje gång vår webbplats nås överförs användaruppgifter till oss eller våra webbhotell/IT-tjänsteleverantörer av din webbläsare och lagras i serverloggfiler. Dessa lagrade uppgifter omfattar till exempel namnet på den uppringda webbplatsen, datum och tid för begäran, IP-adressen, mängden överförda uppgifter och den leverantör som gör begäran. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt legitima intresse av att se till att vår webbplats fungerar smidigt och att förbättra våra tjänster.
 
Kontakta
 
Ansvarig person
Kontakta oss när som helst. Den person som är ansvarig för databehandlingen är: Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Straße 18, 18442 Wendorf Deutschland, +49 3831 6677110, info@or24.de.
 
 
 
 
 
Proaktiv kontakt med kunden via e-post
Om du tar proaktiv kontakt med oss via e-post samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den omfattning som du har angett. Syftet med databehandlingen är att hantera och besvara din kontaktförfrågan.
Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapande av order) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Om den första kontakten sker av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, av skäl som har att göra med din särskilda situation.
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer därefter att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.
 
Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret 
När du använder kontaktformuläret kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den omfattning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen sker i syfte att ta kontakt.
Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapande av order) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Om den första kontakten sker av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, av skäl som har att göra med din särskilda situation.
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Slutligen kommer dina uppgifter att raderas, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.
 
 
WhatsApp Business
Om du kommunicerar med oss via WhatsApp använder vi WhatsApp Business-versionen av WhatsApp Ireland Limited för detta (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; "WhatsApp"). Om du har din hemvist utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillhandahålls denna tjänst av WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Syftet med databehandlingen är att hantera och svara på din kontaktförfrågan. För detta ändamål samlar vi in och behandlar ditt mobiltelefonnummer som är registrerat hos WhatsApp och, om det anges, ditt namn och ytterligare uppgifter i den utsträckning som du har angett. Vi använder en mobil enhet för tjänsten, vars adressbok uteslutande lagrar uppgifter om användare som har kontaktat oss via WhatsApp. Utlämnande av personuppgifter till WhatsApp får inte ske om du inte redan har gett ditt samtycke till detta med avseende på WhatsApp.
Dina uppgifter överförs av WhatsApp till servrar hos Meta Platforms Inc. i USA. 
För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, vilka kan ses på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapande av order) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Om den första kontakten sker av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att tillhandahålla snabb och enkel kommunikation samt att svara på din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, av skäl som har att göra med din särskilda situation.
Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer därefter att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.
Mer information om användarvillkor och sekretess vid användning av WhatsApp finns på https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service och https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 
 
Beställningar      
 
 
 
Insamling, behandling och överföring av personuppgifter i beställningar.
När du lämnar in en beställning samlar vi in och använder dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och hantera din beställning samt för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Om du inte lämnar uppgifterna förhindrar du ingåendet av ett avtal. Behandlingen kommer att ske på grundval av artikel 6.1 b i GDPR och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. 
Dina uppgifter överförs här till exempel till de rederier och dropshippingleverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för hantering av beställningen och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. Vi kommer att följa de rättsliga kraven strikt i varje enskilt fall. Omfattningen av dataöverföringen begränsas till ett minimum.
 
 
Utvärderingar Reklam      
 
 
 
Trustami kundrecensioner
För att visa insamlade bedömningar och feedback från sociala medier finns Trustami-förtroendemärket inbäddat på den här webbplatsen. Detta tjänar till att genomföra våra legitima intressen i en optimal marknadsföring av vårt erbjudande på vår webbplats i enlighet med artikel 6.1.1 f i GDPR. När Trustami-förtroendesigillet anropas lagrar webbservern automatiskt uppgifter (åtkomstuppgifter) i form av en serverloggfil som innehåller namnet på den besökta webbplatsen, filen, datum och klockslag för åtkomsten, din IP-adress i förkortad form, mängden överförda uppgifter, meddelandet om framgångsrik hämtning, webbläsartyp, användarens operativsystem, hänvisnings-URL (för den tidigare besökta webbplatsen) och den begärande leverantören. Dessa åtkomstuppgifter analyseras inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter det att ditt besök på vår webbplats har avslutats. Trustami-sigillet och de tjänster som annonseras med det tillhandahålls av Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlin. För behandlingen av uppgifter som samlas in av Trustami gäller Trustamis dataskyddspolicy på https://www.trustami.com/privacy/.
 
Webbplatsens logotyp för Google-kundomdömen
Webbplatslogotypen för Googles kundrecensioner från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") är integrerad på vår webbplats.
Integrationen tjänar till att visa antalet och resultaten av våra recensioner som vi tidigare har fått från Google och till att annonsera deltagande i detta program. För att visa logotypen på vår webbplats och för att visa dig personliga annonser på Google använder Google cookies. Därmed behandlas bland annat din IP-adress och överförs till Google. Dina uppgifter kan överföras till USA. För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Uppgiftsöverföringen kommer bland annat att baseras på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, som finns på: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/.
Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande legitima intresse av optimal marknadsföring av vårt sortiment genom att visa kundrecensioner som redan har mottagits. Av skäl som rör din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig. Du kan avaktivera personlig annonsering i Googles annonseringsinställningar. Du hittar instruktioner om hur du gör detta på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Alternativt kan du förhindra tredje parts användning av cookies genom att gå till Network Advertising Initiative deactivationssida på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa de ytterligare anvisningar för avstängning som anges där.
Mer information om användarvillkor och sekretess vid användning av Googles kundrecensioner finns på https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html och https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 
 
 
Användning av dina personuppgifter för att skicka postreklam
Vi kommer att använda dina personuppgifter (namn, adress) som vi har fått i samband med försäljning av varor eller tjänster för att skicka postreklam till dig, om du inte har motsatt dig denna användning. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Om du inte lämnar dessa uppgifter förhindrar du ingåendet av ett avtal.
Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för vårt legitima intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av dina adressuppgifter genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för att utöva din rätt till invändningar hittar du i vårt impressum.
 
Användning av din e-postadress för utskick av nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress utanför den avtalsenliga behandlingen uteslutande för att skicka dig ett nyhetsbrev i vårt eget marknadsföringssyfte, om du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda den relevanta länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributören.
 
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring i samband med orderhantering. De kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
 
 
 
Användning av din e-postadress för utskick av direktmarknadsföring 
Vi använder din e-postadress, som vi fått i samband med försäljning av en vara eller tjänst, för elektronisk överföring av marknadsföring för våra egna varor eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt av oss, om du inte har motsatt dig denna användning. Du måste ange din e-postadress för att ett avtal ska kunna ingås. Om du inte anger den förhindrar du att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att utföras på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av direkt marknadsföring. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för att utöva din rätt till invändningar hittar du i vårt impressum. Du kan också använda den länk som finns i marknadsföringsmeddelandet. Detta medför inga andra kostnader än överföringskostnader till grundtaxor.
 
 
Hantering av varor      
 
 
 
Användning av ett externt system för hantering av varor
Vi använder ett varuhanteringssystem i samband med orderbehandling för avtalsbehandling. För detta ändamål skickas dina personuppgifter som samlas in i samband med beställningen till
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Tyskland. 
 
 
Leverantörer av betalningstjänster Kreditkontroll      
 
Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals dataskyddsförklaring. Du hittar den på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en
 
 
 
Användning av PayPal Express
På vår webbplats används betaltjänsten PayPal Express från PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Behandlingen av uppgifter gör det möjligt för oss att erbjuda dig möjligheten att betala via betaltjänsten PayPal Express.
För att integrera denna betaltjänst är det viktigt att PayPal samlar in, lagrar och analyserar uppgifter när du går in på webbplatsen (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. 
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på vårt överordnade legitima intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Av skäl som rör din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig.
Genom att välja och använda "PayPal Express" kommer de uppgifter som krävs för betalningshantering att överlämnas till PayPal för att genomföra avtalet med dig med hjälp av den valda betalningsmetoden. Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Ytterligare information om databehandling vid användning av betaltjänsten Paypal Express finns här i den tillhörande dataskyddspolicyn.
 
Användning av PayPal Check-Out
Vi använder betaltjänsten PayPal Check-Out från PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") på vår webbplats. Databehandlingen tjänar syftet att kunna erbjuda dig betalning via betaltjänsten. Vid val och användning av betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller "Betala senare" via PayPal överförs de uppgifter som krävs för betalningshantering till PayPal för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.
 
Kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal och "Betala senare" via PayPal.
För enskilda betalningsmetoder som kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller "Betala senare" via PayPal förbehåller sig PayPal rätten att vid behov inhämta kreditupplysningar på grundval av matematiskt-statistiska metoder med hjälp av kreditupplysningsföretag. I detta syfte överför PayPal de personuppgifter som krävs för en kreditprövning till ett kreditupplysningsföretag och använder den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för en betalningsinställelse för ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet. Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder och i vars beräkning bland annat adressuppgifter ingår. Dina skyddsvärda intressen beaktas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att göra en kreditbedömning för ett avtalsinitiering. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO för vårt övervägande legitima intresse av att skydda oss mot betalningsinställelse när PayPal gör förskottsbetalningar.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig på grundval av Art. 6.1 f DSGVO av skäl som beror på din särskilda situation genom att meddela PayPal. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att ingå avtalet med den betalningsmetod som du har begärt. Om uppgifterna inte lämnas kommer det att leda till att avtalet inte kan ingås med den betalningsmetod som du har valt.
 
Lokala tredjepartsleverantörer
När du betalar via betalningsmetoden hos en lokal tredjepartsleverantör överförs de uppgifter som krävs för betalningshantering till PayPal. Denna behandling sker på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.  För genomförandet av denna betalningsmetod kan uppgifterna sedan vidarebefordras av PayPal till respektive leverantör. Denna behandling sker på grundval av art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Lokala tredjepartsleverantörer kan till exempel vara:
 
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland).
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland).
 
Köp på konto via PayPal
Vid betalning via betalningsmetoden köp på konto överförs de uppgifter som krävs för att behandla betalningen först till PayPal. För genomförandet av denna betalningsmetod överför PayPal sedan uppgifterna till Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin; "Ratepay") för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Ratepay kan genomföra en kreditkontroll på grundval av matematiskt-statistiska metoder med hjälp av kreditupplysningsföretag i enlighet med det förfarande som redan beskrivits ovan. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet med kreditbedömning för avtalsinitiering. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO från vårt överordnade legitima intresse av att skydda oss mot betalningsinställelse när Ratepay gör förskottsbetalningar. För mer information om dataskydd och vilka kreditupplysningsföretag Ratpay använder, se https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ och https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.
 
För mer information om databehandling vid användning av PayPal, se den tillhörande sekretesspolicyn på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
Användning av Amazon Payments
Vi använder betaltjänsten Amazon Payments på vår webbplats, från Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Behandlingen av uppgifter gör det möjligt för dig att betala med betaltjänsten Amazon Payments.
För att integrera denna betaltjänst är det viktigt att Amazon Payments samlar in, lagrar och analyserar uppgifter när du går in på webbplatsen (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik grundar sig på § 15 para. 3 p. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på vårt överordnade legitima intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Av skäl som hänför sig till din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig.
Genom att välja och använda "Amazon Payments" kommer de uppgifter som krävs för betalningshantering att lämnas till Amazon Payments för att genomföra avtalet med dig med hjälp av den valda betalningsmetoden. Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Ytterligare information om databehandling vid användning av betaltjänsten Amazon Payments finns i den tillhörande dataskyddspolicyn på följande adress: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.
 
 
 
Insamling och behandling av uppgifter vid registrering av delbetalning via easyCredit
Betalning på avbetalning via easyCredit omfattas av de kompletterande dataskyddsinstruktionerna om betalning på avbetalning via easyCredit.
 
Insamling och behandling av uppgifter som en del av en kreditprövning 
Vid förskottsbetalning, t.ex. via faktura eller autogiro, förbehåller vi oss rätten att inhämta en kreditupplysning på grundval av matematiska och statistiska processer med hjälp av följande metoder 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. För detta ändamål kommer vi att överföra de personuppgifter som krävs för en kreditbedömning till ovannämnda företag och använda den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för en betalningsinställelse för ett balanserat beslut om motivering, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet. Kreditprövningen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematiska och statistiska förfaranden, med beaktande av bland annat adressinformation. Dina skyddsvärda intressen kommer att beaktas i enlighet med de rättsliga kraven. Uppgiftsbehandlingen sker för kreditprövning i syfte att inleda ett avtal. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av skydd mot betalningsinställelse vid förskottsbetalning. Du har rätt att motsätta dig denna behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 (1) lit. f GDPR genom att kontakta oss, av skäl som rör din personliga situation. Uppgiftslämnandet är nödvändigt för att ingå avtal med den av dig önskade betalningsmetoden. Om uppgifterna inte lämnas innebär det att avtalet inte kan ingås med din önskade betalningsmetod.
 
Betalningsalternativ från Klarna
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att förse Klarna med personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och beställningsinformation. Detta gör det möjligt för Klarna att bedöma om du kan använda dig av de betalningsalternativ som Klarna erbjuder och att anpassa betalningsalternativen till dina behov. Allmän information om Klarna finns här. Klarna kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.
 
 
 
Kredit- och identitetskontroll när du betalar med faktura via Novalnet.
Om du väljer att betala med faktura kommer Novalnet AG (Feringastraße 4, 85774 Unterföhring) att utföra en identitets- och kreditkontroll. För detta ändamål behöver Novalnet AG särskild information från kunden, inklusive personuppgifter. Detta inkluderar namn och adress, kontonummer och sorteringskod eller kreditkortsnummer (inklusive giltighetstid), fakturabelopp och valuta samt transaktionsnummer. Novalnet AG kontrollerar och utvärderar kundinformation och, om det finns en motiverad anledning till det, utbyter uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag (kreditupplysning). Företaget har rätt att använda denna information för betalningshantering och vidarebefordra den till leverantören. Om du väljer att betala med faktura via Novalnet kommer personuppgifterna att överföras till leverantören av inkassotjänster Novalnet och behandlas vidare där. Behandlingen av uppgifterna sker i syfte att erbjuda köp på faktura samt den kreditprövning som krävs för detta. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av att erbjuda olika betalningsmetoder samt vårt berättigade intresse av skydd mot betalningsinställelse. Du har rätt att motsätta dig denna behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 (1) lit. f GDPR genom att kontakta oss, av skäl som rör din personliga situation. Novalent genomför en intern identitets- och kreditkontroll. För detta ändamål behöver Novalnet AG särskild information från kunden, inklusive personuppgifter. Detta inkluderar namn och adress, kontonummer och sorteringskod eller kreditkortsnummer (inklusive giltighetstid), fakturabelopp och valuta samt transaktionsnummer. Novalnet AG kontrollerar och utvärderar kundinformation och, om det finns en motiverad anledning till det, utbyter uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag (kreditupplysning). Företaget har rätt att använda denna information för betalningshantering och vidarebefordra den till leverantören. Uppgiftslämnandet är nödvändigt för att ingå avtal med den av dig önskade betalningsmetoden. Om uppgifterna inte lämnas innebär det att avtalet inte kan ingås med din önskade betalningsmetod.
 
 
Kakor 
 
På vår webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som sparas i användarens webbläsare eller av användarens webbläsare på dennes datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie sparas i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen anropas igen.
 
Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli informerad innan cookies sätts och du kan besluta om du vill acceptera denna inställning i varje enskilt fall samt förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
Med hjälp av länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller avaktiverar dem, bland annat) i de vanligaste webbläsarna:
Webbläsare Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 
 
Tekniskt nödvändiga kakor
I den mån ingen annan information ges i dataskyddsförklaringen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren känns igen efter ett sidbyte.
 
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker på grundval av Art. 25 § 2 TTDSG. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt till stor del berättigade intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen samt en användarvänlig och effektiv utformning av vårt tjänsteutbud.
Du har rätt att motsätta dig denna behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 (1) lit. f GDPR, av skäl som rör din personliga situation.
 
Användning av CookieBar Plug-in
På vår webbplats används tilläggsmodulen CookieBar från Frontend Studios GmbH (Treppenstraße 12-14, 34117 Kassel; "CookieBar").
Verktyget gör det möjligt för dig att ge samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet placering av cookies, och att använda din rätt att återkalla redan givna samtycken.
Behandlingen av uppgifter tjänar syftet att erhålla nödvändiga samtycken för databehandling och att dokumentera dessa och därmed uppfylla lagstadgade skyldigheter. Cookies kan användas för detta ändamål. I denna process kan bland annat följande information samlas in och överföras till CookieBar: Datum och tid för sidans hämtning, information om vilken webbläsare och enhet du använder, anonymiserad IP-adress, uppgifter om opt-in och opt-out. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter. Uppgiftsbehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 c i GDPR för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Mer information om CookieBar-plugin finns på följande adress: https://marketplace.plentymarkets.com/plugins/storefront/widgets/cookiebar_4809.
 
 
Analys Reklamspårning      
 
 
 
Användning av Google Analytics
Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google").
Behandlingen av uppgifter tjänar till att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören som rör webbplats- och internetanvändning. I denna process kan bland annat följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för åtkomst till webbplatsen, klickväg, information om webbläsaren och den enhet du använder, besökta sidor, referens-URL (webbplats via vilken du kom åt vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics är inte förknippad med några andra uppgifter som innehas av Google. Google Analytics använder teknik som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av dessa om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google förlitar sig på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, som finns på följande adress: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adsprocessorterms/.Both Google och de amerikanska myndigheterna har tillgång till dina uppgifter. Google kan kombinera dina uppgifter med andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, personliga konton, användningsuppgifter från andra enheter och all annan information som Google har om dig.
IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Google använder detta för att i förväg förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra länder som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av en behovsbaserad och målinriktad utformning av webbplatsen. På grunder som rör din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig.
Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter (inklusive din IP-adress) som genereras av Google Analytics och som är relaterade till din användning av webbplatsen samt att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. För att förhindra att Google Analytics samlar in och lagrar data på flera enheter kan du placera en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste implementera opt-out på alla system och enheter som du använder, så att detta fungerar på ett heltäckande sätt. Om du raderar opt-out-cookien kommer förfrågningar att överföras till Google igen. När du klickar här placeras opt-out-cookien: Inaktivera Google Analytics. Mer detaljerad information om användningsvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html och/eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ och https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
 
Användning av Hotjar
På vår webbplats använder vi analysverktyget som tillhandahålls av Hotjar Ldt. (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar").
Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att utforma, optimera och analysera vår webbplats enligt dina behov. 
Verktyget används för att slumpmässigt registrera besökarnas rörelser på webbplatsen. Detta skapar ett protokoll över musrörelser, rullningsbeteende, vistelsetid och klick på webbplatsen (det som kallas för värmekartan). 
För detta ändamål använder Hotjar bland annat cookies. Dessa kan innebära att bland annat följande information samlas in: IP-adress (i anonym form), information om den enhet du använder (skärmstorlek, enheter, unik enhetsidentifierare), information om den webbläsare du använder, lokaliseringsuppgifter (endast land), föredraget språk för visning av webbplatsen, använt operativsystem. Detaljerad information om vilka kakor som används, deras funktion och lagringsperiod finns här: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies.
Dessa uppgifter används för att skapa användarprofiler under en pseudonym. Uppgifterna används inte för att personligen identifiera besökaren av webbplatsen och sammanförs inte med personuppgifter om den som bär pseudonymen. Hotjar är avtalsmässigt förbjuden att sälja de insamlade uppgifterna till andra tredje parter.
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av en behovsbaserad och målinriktad utformning av webbplatsen. Av skäl som rör din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig.
För att förhindra att Hotjar samlar in och lagrar uppgifter kan du ställa in en opt-out-cookie här: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste ställa in opt-out-cookien på alla system och enheter som används för att den ska fungera på alla enheter. Om du raderar opt-out-cookien kommer uppgifterna att överföras till Hotjar igen.
Mer information om dataskydd när du använder Hotjar finns på följande webbplats: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish.
 
Användning av Facebook Pixel
Vår webbplats använder remarketingfunktionen "Custom Audiences" från Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook").
Meta Platforms Ireland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter och överföringen av dessa uppgifter till Facebook när tjänsten integreras. Grunden för detta är ett avtal mellan oss och Meta Platforms Ireland om gemensam behandling av personuppgifter, där respektive ansvarsområden definieras. Avtalet finns tillgängligt på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheterna i enlighet med art. 13, 14 GDPR, för efterlevnaden av säkerhetskraven i art. 32 GDPR när det gäller korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten, och för uppfyllandet av skyldigheterna i enlighet med art. 33, 34 GDPR, i den mån en överträdelse av skyddet av personuppgifter påverkar våra skyldigheter enligt avtalet om gemensam behandling. Meta Platforms Ireland ansvarar för att möjliggöra den registrerades rättigheter i enlighet med artiklarna 15-20 i GDPR, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 i GDPR när det gäller tjänstens säkerhet och för att uppfylla skyldigheterna enligt artiklarna 33, 34 i GDPR, i den mån en överträdelse av skyddet av personuppgifter berör Meta Platforms Irlands skyldigheter enligt avtalet om gemensam behandling.
Denna applikation tjänar till att adressera besökaren på webbplatsen med intressespecifik reklam på det sociala nätverket Facebook.
Vi har implementerat Facebooks remarketingtagg på vår webbplats för detta ändamål. Denna tagg upprättar en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker vår webbplats. Detta informerar Facebooks server om vilka av våra webbsidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook visas sedan personliga, intressespecifika Facebook-annonser för dig.
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen att tillgå. dataöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, vilka kan ses på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. 
Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, sker på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av att rikta riktad, intressespecifik reklam till besökare på webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, på grund av din särskilda situation.
Du kan avaktivera remarketingfunktionen "Custom Audiences" här.
Du kan hitta mer detaljerad information om Facebooks insamling och användning av uppgifter och dina tillhörande rättigheter och alternativ för att skydda din integritet i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 
Användning av Google Ads konverteringsspårning
På vår webbplats används marknadsföringsprogrammet online "Google Ads", inklusive konverteringsspårning (utvärdering av användarens åtgärder). Googles konverteringsspårning är en tjänst som drivs av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google").
Om du klickar på annonser från Google placeras en cookie på din dator för konverteringsspårning. Dessa cookies har begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därför inte användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan vi och Google känna igen att du har klickat på annonsen och skickats vidare till den sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Det är därför inte möjligt att spåra cookies som rör Ads-kundernas webbplatser.
Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien tjänar till att ta fram konverteringsstatistik. På så sätt kan vi ta reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vidarebefordrats till en sida som är utrustad med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Uppgiftsbehandlingen, särskilt placeringen av cookies, utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av att rikta riktad, intressebaserad reklam till besökare på webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, på grund av din särskilda situation.
Du kan avaktivera personaliserad reklam i Googles reklaminställningar. Instruktioner för detta finns på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Alternativt kan du förhindra tredje parts användning av cookies genom att ringa upp Network Advertising Initiative:s avaktiveringssida på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa de ytterligare anvisningar om avstängning som anges där.
Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering.
Mer information och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/policies/privacy/.
 
Användning av funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" av Google Inc.
Vår webbplats använder remarketingfunktionen eller funktionen "liknande målgrupper" av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google").
Denna applikation tjänar till att analysera besökarnas beteende och intressen.
Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket utgör grunden för att ta fram intressespecifika annonser. Cookies gör det möjligt att registrera besök på webbplatsen samt anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Webbplatsbesökarnas personuppgifter sparas inte. Om du sedan besöker en annan webbplats i Googles visningsnätverk kommer du att få se annonser som med större sannolikhet tar hänsyn till tidigare produkt- och informationsintresseområden.
Dina uppgifter kan överföras till USA. För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uppgiftsbehandlingen, särskilt placeringen av cookies, sker på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av att rikta riktad, intressespecifik reklam till besökare på webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, på grund av din särskilda situation.
Du kan avaktivera användningen av cookies med permanent verkan genom att följa länken nedan och ladda ner och installera den plug-in som tillhandahålls där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternativt kan du avaktivera tredje parters användning av cookies genom att besöka Network Advertising Initiative:s avaktiveringssida på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa de ytterligare anvisningar om avstängning som anges där.
Mer detaljerad information om Googles remarketing och den tillhörande dataskyddspolicyn finns på följande adress: https://www.google.com/privacy/ads/.
 
 
Insticksprogram
 
 
 
Användning av Google Tag Manager
Vår webbplats använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google"). Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar som särskilt används för att implementera spårnings- och analysverktyg. Uppgiftsbehandlingen tjänar till att underlätta den behovsbaserade utformningen och optimeringen av vår webbplats. Själva Google Tag Manager lagrar varken cookies eller behandlar personuppgifter. Den gör det dock möjligt att utlösa ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter. Mer detaljerad information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.
 
Användning av Googles osynliga reCAPTCHA
Vår webbplats använder tjänsten invisible reCAPTCHA från eCAPTCHA der Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google"). Detta tjänar till att skilja ut om inmatningen gjordes av en människa eller automatisk maskinell bearbetning. I bakgrunden samlar Google in och analyserar användningsdata som också används av invisible reCaptcha för att skilja mellan vanliga användare och robotar. För detta ändamål kommer din inmatning att överföras till Google och användas vidare där. Dessutom överförs IP-adressen och i förekommande fall andra uppgifter som Google behöver för tjänsten invisible reCAPTCHA till Google. Dessa uppgifter kommer att behandlas av Google inom Europeiska unionen och vid behov även i USA.
 
För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Uppgiftsöverföringen kommer bland annat att baseras på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns på https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 
Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt legitima intresse av att skydda vår webbplats mot automatiserad spionage, missbruk och SPAM. Av skäl som rör din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.
Mer detaljerad information om Google reCAPTCHA och den tillhörande dataskyddspolicyn finns på https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html och https://www.google.com/privacy.
 
Användning av YouTube
Vår webbplats använder funktionen för att bädda in YouTube-videor av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube"). YouTube är ett företag som är knutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Denna funktion visar YouTube-videor i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "avancerat integritetsläge" är aktiverat här. Detta förhindrar att YouTube lagrar information om besökare på webbplatsen. Det är endast om du tittar på en video som information överförs till och lagras av YouTube. Dina uppgifter kan överföras till USA. För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. 
 
Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks. 
Uppgiftsbehandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f GDPR på grund av vårt legitima intresse av en behovsbaserad och målinriktad utformning av webbplatsen. Av skäl som rör din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.
Ytterligare information om de uppgifter som samlas in och används av YouTube och Google och dina tillhörande rättigheter och alternativ för att skydda din integritet finns i YouTubes integritetspolicy (https://www.youtube.com/t/privacy).
 
 
 
Användning av Google Fonts
Vi använder Google Fonts från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Databehandlingen tjänar till att underlätta en konsekvent visning av typsnitt på vår webbplats. För att ladda teckensnitten upprättas en anslutning till Googles servrar när sidan nås. Bland annat din IP-adress och information om vilken webbläsare du använder kommer att behandlas och överföras till Google. Dessa uppgifter är inte kopplade till ditt Google-konto. Dina uppgifter kan överföras till USA. För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Uppgiftsöverföringen kommer bland annat att baseras på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av en användarvänlig och estetisk utformning av vår webbplats. Du har rätt att av skäl som rör din personliga situation när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR genom att kontakta oss.
Mer detaljerad information om databehandling och dataskydd hittar du på https://www.google.de/intl/de/policies/ och https://developers.google.com/fonts/faq.
 
 
Berörda personers rättigheter och lagringstid
 
 
 
Lagringens varaktighet 
Efter att den avtalsenliga behandlingen har slutförts lagras uppgifterna först under garantitiden, därefter i enlighet med de lagringstider som föreskrivs i lag, särskilt skatte- och handelslagstiftningen, och raderas sedan efter att perioden har löpt ut, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.
 
Rättigheter för den berörda personen
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15-20 GDPR: Rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet. Du har också rätt att göra invändningar mot behandling enligt art. 6.1 i GDPR och mot behandling för direktmarknadsföring i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 21 (1) GDPR.
 
Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten enligt art. 77 GDPR om du anser att dina uppgifter inte behandlas lagligt.
 
Rätt att invända
Om den databehandling som beskrivs här baseras på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f GDPR har du rätt att av skäl som beror på din speciella situation när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan.
Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 
Om personuppgifter behandlas för direktreklam kan du när som helst invända mot detta genom att meddela oss. Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för direktreklam.
 
senaste uppdatering: 10.01.2022