Dataskydd ­schutz­erklärung


Dataskydd

 
Om inte annat anges nedan krävs inte tillhandahållandet av dina personuppgifter enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla det får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i de efterföljande behandlingarna.
"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 
 
serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information.
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på sidan som besöks, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.
 
Kontakt
 
Ansvarig
Kontakta oss om du vill. Kontaktuppgifterna till den databehandlingsansvarige finns i vårt imprint.
 
 
Kundkontakt via e-post
Om du initierar affärskontakt med oss ​​via e-post kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du har gjort dem tillgängliga. Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan.
Om upprättandet av kontakt tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om köpränta, upprättande av ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling med stöd av artikel 6.1 lit. b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.
 
 
Insamling och handläggning vid användning av kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.
Om upprättandet av kontakt tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om köpränta, upprättande av ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling med stöd av artikel 6.1 lit. b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.
 
 
order
 
Insamling, bearbetning och utlämnande av personuppgifter vid beställning
När du gör en beställning samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit b GDPR och är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med dig.
Dina uppgifter kommer till exempel att vidarebefordras till de fraktbolag och dropshipping-leverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer du valt. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Mängden dataöverföring är begränsad till ett minimum.
 
 
recensioner reklam
 
Trustami kundbetyg
Trustamis förtroendesigill är integrerad på denna webbplats för att visa insamlade betyg och feedback på sociala medier. Detta tjänar till att implementera våra legitima intressen av optimal marknadsföring av vårt erbjudande på vår egen webbplats i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit f GDPR. När Trustamis förtroendesigill anropas sparar webbservern automatiskt data (åtkomstdata) i form av en serverloggfil som innehåller namnet på den tillträdda webbplatsen, filen, datum och tid för åtkomst, din IP-adress i förkortad form, mängden överförd data , som innehåller meddelandet om en lyckad hämtning, webbläsartypen, användarens operativsystem, hänvisningsadressen (för den tidigare besökta sidan) och den begärande leverantören. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen. Trustamis förtroendestämpel och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlin. Trustamis dataskyddsförklaring på www.trustami.com/datenschutz gäller behandlingen av de uppgifter som samlas in av Trustami.
 
 
Webbplatslogotyp för Googles kundrecensioner
 
Webbplatslogotypen för Googles kundrecensioner från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") är integrerad på vår webbplats.
Syftet med integrationen är att visa antalet och resultatet av de betyg vi hittills har fått via Google och att annonsera om deltagande i detta program.
Google använder cookies för att visa logotypen på vår webbplats och för att visa dig anpassade annonser på Google. Bland annat kan din IP-adress bearbetas och överföras till Google.
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://support.google.com/
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation. Du kan inaktivera personlig reklam åt dig i inställningarna för annonsering hos Google. Du hittar instruktioner om hur du gör detta på https://support.google.com. Alternativt kan du förhindra användningen av cookies från tredje parts leverantörer genom att ringa upp avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera den ytterligare information om att du kan välja bort det.
 
Du kan hitta mer information om användarvillkor och dataskydd när du använder Google Kundrecensioner på https://support.google.com/
 
Användning av dina personuppgifter för att skicka postreklam
 
Vi använder dina personuppgifter (namn, adress) som vi fått som en del av försäljningen av varor eller tjänster för att skicka reklam via post till dig, förutsatt att du inte har invänt mot denna användning. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla innebär att inget avtal kan ingås.
Behandlingen sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av dina adressuppgifter genom att meddela oss. Kontaktuppgifter för att utöva invändningen finns i imprinten.
 
Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
 
Oavsett avtalshantering använder vi din e-postadress uteslutande för våra egna annonseringsändamål för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 (1) (a) GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från e-postlistan.
 
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring som en del av orderhanteringen. En överföring till annan tredje part sker inte.
 
Meddelande om en e-postadress för att skicka direktreklam
 
Vi använder din e-postadress, som vi fått som en del av försäljningen av varor eller tjänster, för elektronisk överföring av reklam för våra egna varor eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt av oss, i den mån du har dessa inte. invänt mot dess användning. Upplåtande från e-postadress krävs för ingående avtalet. Underliggande att tillhandahålla kan insider att inget avtal ingås. Hanteringen baseras på artikel 6, punkt 1, bokstav f i GDPR före allmänna råd om intresse från direktreklam. Du kan inte hjälpa invända mot då användning av din e-postadress genom att medela oss. Kontakta gifter för att utöva invändningen finns i imprinten. Det kan du även göra bredvid nästa handahålls för det evenemanget i annonsen. Det tillkommer kostnader för det förutom överföringskostnader enligt basic tariff distance.
 
 
varuhanting
 
Tillämpning av ett externt lagringssystem
Genom att ändra varuhanting-systemet för leverans av beställningen från leveransen. För det kommer andamal till den personliga gifter så snart som möjligt i den ordning som skickas till
plentysystems AG, Mayor-Brunner-Strasse 15, 34117 Kassel
överförs.
 
 
Betaltjänstleverantör kreditupplysning
 
Alternativ PayPal
Alla PayPal-transaktioner följer PayPals hemliga policy. Du hittar detta på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
 
 
Använder PayPal Express
 
Vi använder PayPal Express-betalningstjänsten från PayPal (Europe) S.à.r.l. på vår webbplats. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Syftet med databehandlingen är att kunna erbjuda dig betalning via betalningstjänsten PayPal Express. För att integrera denna betaltjänst är det nödvändigt för PayPal att samla in, spara och analysera data (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, plats för din enhet) när webbplatsen nås. Cookies kan också användas för detta. Cookies gör att din webbläsare kan kännas igen.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
Genom att välja och använda PayPal Express överförs de uppgifter som krävs för betalningshantering till PayPal för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling sker på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Letter b GDPR. Mer information om databehandling vid användning av PayPal Express-betalningstjänsten finns i tillhörande dataskyddsdeklaration på www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.
 
Datainsamling och bearbetning vid registrering för hyresköp via easyCredit
Vid betalning med avbetalningsköp via easyCredit gäller de kompletterande dataskyddsmeddelandena för avbetalningsköp från easyCredit.
 
 
Datainsamling och bearbetning för kreditprövning
 
Om vi ​​gör förskottsbetalningar, t.ex. B. vid betalning på konto eller autogiro förbehåller vi oss rätten att erhålla kreditvärdighetsinformation på basis av matematisk-statistiska processer med hjälp av SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. För detta ändamål överför vi de personuppgifter som krävs för en kreditprövning där och använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för en betalningsanmärkning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden), som beräknas utifrån vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder och som bland annat innehåller adressdata. Dina problem kommer att behandlas i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Databehandlingen tjänar syftet med en kreditprövning för initiering av ett kontrakt. Behandlingen sker utifrån Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av skydd mot utebliven betalning om vi betalar i förskott. Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR genom att meddela oss. Tillhandahållandet av uppgifterna krävs för ingående av avtalet med den betalningsmetod du behöver. Underlåtenhet att tillhandahålla det innebär att avtalet inte kan ingås med den betalningsmetod du har valt.
 
 
Betalningshantering (betalningsgaranti) via Novalnet AG
 
Vid betalning med betalningsmetoderna "köp på konto", "autogiro" (beroende på vilken eller vilka betalningsmetoder som erbjuds), överförs köpeskillingskravet via Novalnet AG som betalningsinstitut till Financial Management Solutions GmbH (under InfinitePay varumärke), (kallas nedan "InfinitePay"). Den information som krävs för betalningshantering överförs till InfinitePay. Ett av syftena med dataöverföring är att InfinitePay kan utföra en identitets- och kreditkontroll för att behandla ditt köp med den betalningsmetod du har begärt. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR från det berättigade intresset av ett erbjudande om olika betalningsmetoder och det berättigade intresset av skydd mot utebliven betalning. Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR genom att meddela oss. InfinitePays integritetspolicy finns här: https://www.infinitepay.de/datenschutzanleitung.
 
Om du vill ha information om användningen av dina personuppgifter kan du kontakta datenschutz@fms-mainz.de när som helst. Tillhandahållandet av uppgifterna krävs för ingående av avtalet med den betalningsmetod du behöver. Underlåtenhet att tillhandahålla det innebär att avtalet inte kan ingås med den betalningsmetod du har begärt.
 
 
Småkakor
 
Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen öppnas igen.
 
Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.
 
Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar (inklusive avaktivering) av cookies i de viktigaste webbläsarna:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 
 
Tekniskt nödvändiga cookies
 
Om inte annat anges nedan i dataskyddsförklaringen använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.
 
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att garantera webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv utformning av vårt erbjudande.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
 
 
Analys reklam spårning kommunikation
 
Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Följande information kan bland annat samlas in: IP-adress, datum och tid för sidvisningen, klicksökväg, information om webbläsaren du använder och enheten du använder (enhet), besökta sidor, hänvisnings-URL (webbplats via vilken du besöker vår webbplats). besökte webbplatsen), platsdata, köpaktiviteter. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.
Google Analytics använder teknologier som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av detta om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA.
 
Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Din data kan länkas av Google med annan data, såsom din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och all annan data som Google har om dig.
IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.
 
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker utifrån Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
 
Du kan hindra Google från att samla in data som genereras av Google Analytics och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk och installera: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
För att förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics på olika enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att detta ska få full effekt. Om du tar bort opt-out-cookien kommer förfrågningar att skickas till Google igen. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Inaktivera Google Analytics.
 
Du kan hitta mer information om användarvillkor och dataskydd på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ och på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv.
 
 
Använder Hotjar
Vi använder analysverktyget från Hotjar Ldt på vår webbplats. (Nivå 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar").
Databehandlingen tjänar syftet med behovsbaserad design, optimering och analys av vår webbplats.
Verktyget används för att slumpmässigt registrera besökarnas rörelser på webbplatsen. Detta skapar en logg över musrörelser, rullningsbeteende, vistelsetid och klick på hemsidan (så kallad värmekarta).
För detta ändamål använder Hotjar bland annat cookies. Bland annat kan följande information samlas in: IP-adress (i anonym form), information om enheten du använder (skärmstorlek, enheter, unik enhetsidentifierare), information om webbläsaren du använder, platsdata (endast för landet), föredraget språk för att visa webbplatsen, operativsystem som används. Detaljerad information om de cookies som används, deras funktion och lagringsperioden finns här: https://www.hotjar.com
Användarprofiler skapas från denna data under en pseudonym. Uppgifterna används inte för att personligen identifiera besökaren på webbplatsen och kombineras inte med personuppgifter från bäraren av pseudonymen. Hotjar är avtalsenligt förbjudet att sälja insamlad information till andra tredje parter.
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån lämpliga skyddsåtgärder. Hotjar kommer att ge dig ytterligare information om de åtgärder som vidtagits på begäran.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker utifrån Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
För att förhindra Hotjar från att samla in och lagra data kan du ställa in en opt-out-cookie här: https://www.hotjar.com. Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste implementera opt-out-cookien på alla system och enheter som används så att detta fungerar på alla enheter. Om du tar bort opt-out-cookien kommer data att skickas till Hotjar igen.
 
Mer information om dataskydd vid användning av Hotjar finns här: https://www.hotjar.com
 
 
Användning av Google Ads konverteringsspårning
Vi använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" på vår webbplats och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besök). Googles konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
Om du klickar på en annons som placerats av Google kommer en cookie för konverteringsspårning att placeras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Som ett resultat av detta finns det inget sätt som cookies kan spåras via Ads-kunders webbplatser.
 
Informationen som erhålls med hjälp av konverteringskakan används för att generera konverteringsstatistik. Detta berättar för oss det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en omvandlingsspårningstagg. Vi får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen.
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
 
Du kan inaktivera personlig reklam åt dig i inställningarna för annonsering hos Google. Instruktioner för detta finns på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=se
Alternativt kan du förhindra användningen av cookies från tredje parts leverantörer genom att ringa upp avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera den ytterligare information om att du kan välja bort det. Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning.
För mer information och Googles sekretesspolicy, besök: https://www.google.de/policies/privacy/
 
Användning av Google Inc.s remarketing- eller "Liknande målgrupper"-funktion.
 
Vi använder remarketing- eller "liknande målgrupper"-funktionen för Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår webbplats. Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 
Applikationen tjänar syftet att analysera besökarnas beteende och besökarnas intressen. Google använder cookies för att analysera webbplatsanvändning, vilket ligger till grund för att skapa intressebaserade annonser. Besök på webbplatsen samt anonym information om användningen av webbplatsen registreras via cookies. Det finns ingen lagring av personuppgifter om besökare på webbplatsen. Om du sedan besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk kommer du att se annonser som med stor sannolikhet kommer att ta hänsyn till tidigare använda produkt- och informationsområden.
 
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
 
 
Du kan permanent inaktivera Googles användning av cookies genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternativt kan du förhindra användningen av cookies från tredje parts leverantörer genom att ringa upp avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera den ytterligare information om att du kan välja bort det.
Du kan hitta mer information om Google Remarketing och tillhörande dataskyddsdeklaration på: https://www.google.com/privacy/ads/
 
Använder livechattsystemet tawk.to
 
Vi använder livechattsystemet tawk.to inc. på vår webbplats. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, "tawk.to").
 
Databehandlingen tjänar syftet med kommunikationen mellan dig och oss som leverantör. Anonymiserade uppgifter behandlas för att driva systemet och för webbanalysändamål. Användarprofiler kan skapas från denna data under en pseudonym, varvid cookies kan användas. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren.
 
De insamlade uppgifterna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan separat medgivande från den berörda personen.
 
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA.
 
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av direkt kundkommunikation. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
 
Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsarprogramvara; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du i förekommande fall inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
 
 
Plugins och Diverse
 
 
Användning av Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager från Google LLC på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar som används för att implementera spårnings- och analysverktyg i synnerhet. Databehandlingen tjänar syftet med behovsbaserad design och optimering av vår webbplats.
Google Tag Manager själv lagrar inte cookies, och inte heller personuppgifter behandlas som ett resultat. Det gör det dock möjligt att utlösa ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter.
 
 
 
Använder Google invisible reCAPTCHA
 
Vi använder den osynliga reCAPTCHA-tjänsten från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår webbplats. Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
Detta tjänar syftet att skilja mellan input från en människa och automatiserad maskinbearbetning. I bakgrunden samlar Google in och analyserar användningsdata som används av Invisible reCaptcha för att skilja vanliga användare från bots. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Dessutom kommer IP-adressen och all annan information som krävs av Google för tjänsten Invisible reCAPTCHA att överföras till Google.
 
Dessa uppgifter behandlas av Google inom EU och möjligen även i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR i vårt övergripande berättigade intresse av att skydda vår webbplats från automatisk spionage, missbruk och SPAM. Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR.
 
Du kan hitta mer information om Google reCAPTCHA och tillhörande dataskyddsdeklaration på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html och https://www.google.com/privacy
 
 
Användning av YouTube
 
Vi använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube") på vår webbplats YouTube är ett Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") närstående företag.
 
Funktionen visar videor lagrade på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "Utökat dataskyddsläge" är aktiverat. Som ett resultat av detta lagrar YouTube ingen information om besökare på webbplatsen. Först när du tittar på en video skickas information om den till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker utifrån Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
 
Du kan hitta mer information om insamling och användning av data av YouTube och Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i YouTubes dataskyddsinformation på https://www.youtube.com/t/privacy.
 
 
Användning av Google Fonts
 
Vi använder Google Fonts från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
 
Databehandlingen tjänar syftet med enhetlig visning av typsnitt på vår webbplats. För att ladda typsnitten upprättas en anslutning till Googles servrar när sidan öppnas. Cookies kan användas här. Bland annat bearbetas och överförs din IP-adress och information om webbläsaren du använder till Google. Denna data är inte länkad till ditt Google-konto.
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker baseras på 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på basis av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av en användarvänlig och estetisk design av vår webbplats. Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR genom att meddela oss.
 
Du kan hitta mer information om databehandling och dataskydd på https://www.google.de/intl/de/policies/ och på https://developers.google.com/fonts/faq.
 
 
Den registrerades rättigheter och lagringstid
 
Lagringstid
Efter slutförandet av avtalet kommer uppgifterna initialt att lagras under garantiperioden, sedan med hänsyn till lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte- och handelsrätt, och raderas sedan efter att perioden har löpt ut, om du inte har samtyckt till ytterligare bearbetning och användning.
 
den registrerades rättigheter
Om lagkraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel 15 till 20 GDPR: Rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet.
Dessutom har du enligt artikel 21 paragraf 1 GDPR rätt att invända mot behandlingen baserat på artikel 6 paragraf 1 f GDPR och mot behandling i syfte att direktreklam.
 
Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas lagligt.
 
Rätt att invända
Om den personuppgiftsbehandling som anges här är baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av skäl som uppstår från din speciella situation med verkan för framtiden .
Efter att en invändning har framförts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 
Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter att invändningen har framförts kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.
 
senaste uppdatering: 27.10.2020