uttags­formulär


Rätt till återkallelse
(En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som i stort sett inte kan hänföras till dennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.)
 
Ångerrätt
 
Ångerrätt
Du har rätt att häva detta avtal inom en månad utan att ange något skäl.
Uppsägningstiden är en månad från och med den dag då
 
- den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning, förutsatt att du har beställt en eller flera varor som en del av en enda beställning och att dessa levereras eller kommer att levereras på ett enhetligt sätt;
 
- När du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit de sista varorna i besittning, förutsatt att du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;
 
- när du eller en tredje part som du har angett, och som inte är transportör, har tagit emot den sista delförsändelsen eller den sista delen, om du har beställt varor som levereras i flera delförsändelser eller delar;
 
För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Groß Lüdershagen, telefonnummer: Telefon: +49 3831-6677110, fax: (1): +49 3831-6677112, e-postadress: info@or24.de) informera dig om ditt beslut att häva avtalet genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.
 
 
För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.
 
Konsekvenser av uppsägning
 
Om du häver detta avtal har vi gjort alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder har) att återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du hävt detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.
 
Vi hämtar varorna.
 
Vi står för kostnaden för att returnera varorna.
 
Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet.
 
Skäl till uteslutning eller upphörande
 
Ångerrätten finns inte för avtal
 
- om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller bestämmande av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov;
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
- för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter det att avtalet ingicks och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
- För leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.
 
 
Ångerrätten upphör i förtid för avtal.
 
- för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att återlämna om förseglingen avlägsnats efter leveransen;
- För leverans av varor om de på grund av sin art har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leveransen;
- För leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen avlägsnats efter leveransen.
 
 
Förlaga till ångerblankett
 
(Om du vill häva avtalet ska du fylla i den här blanketten och skicka tillbaka den).
 
- An Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Groß Lüdershagen, faxnummer: Telefon: +49 3831-6677112, e-postadress: info@or24.de:
 
- Härmed häver jag/vi (*) det avtal som jag/vi (*) ingått för köp av följande varor (*) /
  tillhandahållande av följande tjänst (*)
 
- Beställt den (*) / mottagit den (*)
 
- Konsumentens (er) namn
- Konsumentens adress
- Konsumentens (konsumentens) namnteckning (endast för anmälningar på papper)
- datum
 
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.