SLECHTS TOT 25.11.2022: 5% OP ALLES 
CODE: BLACK5

Herroepings­formulier


Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun onafhankelijke professionele activiteit.)
 
Herroepingsrecht
 
Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van reden te herroepen.
De herroepingstermijn is één maand vanaf de dag
 
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling een of meer goederen heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd ;
 
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;
 
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of de laatste zaak in bezit heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd
 
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Wendorf, telefoonnummer: 03831-6677110, faxnummer: 03831-6677112, e-mailadres: info@or24.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
 
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de intrekking
 
Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
 
Wij halen de goederen op.
 
Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen.
 
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
 
Redenen voor uitsluiting of verval
 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
 
- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
 
Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht tussentijds
 
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd waren;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
 
 
 
Modelformulier voor herroeping
 
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)
 
- Aan Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Wendorf, faxnummer: 03831-6677112, e-mailadres: info@or24.de:
 
- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
  de levering van de volgende dienst (*)
 
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
 
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
- datum
 

Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun onafhankelijke professionele activiteit.)
Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun onafhankelijke professionele activiteit.)
Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun onafhankelijke professionele activiteit.)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.