Generelle vilkår og betingelser or24.de


Generelle vilkår og kundeinformasjon

 
 
§ 1 Grunnbestemmelser
 
(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for kontrakter du inngår med oss ​​som leverandør (Original Räder 24 GmbH) via nettstedet www.or24.de. Med mindre annet er avtalt, er inkludering av dine egne betingelser som kan ha blitt brukt motstridt.
 
(2) En forbruker i betydningen av følgende forskrifter er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende. En gründer er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de inngår en juridisk transaksjon, utøver sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.
Generelle vilkår og kundeinformasjon
 
I. Generelle vilkår og betingelser
 
§ 1 Grunnbestemmelser
 
(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for kontrakter du inngår med oss ​​som leverandør (Originalräder 24 GmbH) via nettstedet www.original-räder.de. Med mindre annet er avtalt, er inkludering av dine egne betingelser som kan ha blitt brukt motstridt.
 
(2) En forbruker i betydningen av følgende forskrifter er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende. En gründer er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de inngår en juridisk transaksjon, utøver sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.
 
(2) En forbruker i betydningen av følgende forskrifter er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende. En gründer er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de inngår en juridisk transaksjon, utøver sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.
 
 
§ 2 Kontraktsinngåelse
 
(1) Gjenstanden for kontrakten er salg av varer.
 
(2) Så snart det respektive produktet er lagt ut på nettstedet vårt, gir vi et bindende tilbud om å inngå en kontrakt for nettbasert handlekurvsystem under betingelsene spesifisert i varebeskrivelsen.
 
(3) Kontrakten inngås via nettbasert handlekurvsystem som følger:
Varene beregnet for kjøp legges i "handlekurven". Du kan bruke den tilsvarende knappen i navigasjonslinjen for å hente frem "handlekurven" og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha ringt opp siden "Kasse" og lagt inn dine personopplysninger samt betalings- og fraktvilkår, vil ordredataene vises som en ordreoversikt.
 
Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmåte, vil du enten bli sendt til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk eller videresendt til nettsiden til leverandøren av øyeblikkelig betaling system.
Hvis du blir videresendt til det respektive umiddelbare betalingssystemet, gjør det riktige valget eller skriv inn dataene dine der. Til slutt vil du se ordredataene som en ordreoversikt på nettsiden til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystemet eller etter at du har blitt sendt tilbake til vår nettbutikk.
 
Før du sender inn bestillingen har du mulighet til å sjekke informasjonen i ordreoversikten på nytt, endre den (også via "tilbake"-funksjonen i nettleseren) eller kansellere bestillingen.
Ved å sende inn bestillingen via den tilsvarende knappen ("kjøp" eller lignende betegnelse) erklærer du juridisk bindende aksept av tilbudet, hvorved kontrakten inngås.
 
(4) Dine henvendelser om utarbeidelse av et tilbud er uforpliktende for deg. Vi vil gi deg et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-post), som du kan akseptere innen 5 dager (med mindre en annen periode er spesifisert i det respektive tilbudet).
 
(5) Behandlingen av bestillingen og overføringen av all informasjon som kreves i forbindelse med inngåelsen av kontrakten er delvis automatisert via e-post. Du må derfor sørge for at e-postadressen du har lagret hos oss er korrekt, at mottak av e-post er teknisk sikret og spesielt ikke hindres av SPAM-filtre.
 
 
3 Individuelt utformede varer
 
(1) Du gir oss riktig informasjon, tekster eller filer som kreves for den individuelle utformingen av varene via online bestillingssystemet eller via e-post senest umiddelbart etter kontraktsinngåelsen. Våre mulige spesifikasjoner på filformater må overholdes.
 
(2) Du forplikter deg til ikke å overføre data hvis innhold krenker rettighetene til tredjeparter (spesielt opphavsrett, navnerettigheter, varemerkerettigheter) eller bryter eksisterende lover. Du holder oss uttrykkelig skadesløs fra alle tredjepartskrav som fremsettes i denne sammenhengen. Dette gjelder også utgiftene til advokatombudet som kreves i denne sammenheng.
 
(3) Vi kontrollerer ikke de overførte dataene for korrekthet, og i denne forbindelse tar vi ikke ansvar for feil.
 
 
§ 4 Særlige avtaler om hvilke typer betaling som tilbys
 
(1) Kredittsjekk
Hvis vi foretar forskuddsbetalinger, f.eks. for betaling på konto eller avtalegiro, vil dataene dine bli videreformidlet til SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, for å ivareta våre legitime interesser med det formål å kontrollere kredittverdigheten på grunnlag av matematiske -statistiske prosedyrer. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg betalingsmåten på konto eller avtalegiro som følge av kredittsjekken.
 
(2) Avbetalingskjøp via easyCredit
Ved delbetaling via easyCredit gjelder også de generelle vilkårene for delbetaling fra easyCredit. Du finner vilkårene her.
 
 
§ 5 Oppbevaringsrett, eiendomsforbehold
 
(1) Du kan kun utøve tilbakeholdsrett i den grad det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.
 
(2) Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.
 
(3) Hvis du er en gründer, gjelder også følgende:
 
a) Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene inntil alle krav fra det nåværende forretningsforholdet er fullført. Pantsetting eller sikkerhetsoverføring er ikke tillatt før eiendomsretten til de reserverte varene er overført.
 
b) Du kan videreselge varene i den ordinære virksomheten. I dette tilfellet tildeler du oss alle krav i beløpet til fakturabeløpet som tilfaller deg fra videresalget, vi aksepterer oppdraget. Du er videre autorisert til å inndrive kravet. Hvis du imidlertid ikke oppfyller betalingsforpliktelsene dine, forbeholder vi oss retten til å inndrive kravet selv.
 
c) Hvis de reserverte varene kombineres og blandes, får vi medeierskap til den nye varen i forholdet mellom fakturaverdien av de reserverte varene og de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.
 
d) Vi forplikter oss til å frigi verdipapirene som vi har krav på på din anmodning i den grad realisasjonsverdien av våre verdipapirer overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10 %. Valget av verdipapirene som skal frigis er vårt ansvar.
 
 
§ 6 Garanti
 
(1) De lovbestemte garantirettighetene gjelder.
 
(2) Ved brukte gjenstander utelukkes krav om mangler dersom mangelen først viser seg ett år etter levering av varen. Dersom mangelen viser seg innen ett år etter levering av varen, kan krav om mangler gjøres gjeldende innen den lovbestemte foreldelsesfristen på to år fra levering av varen. Begrensningen ovenfor gjelder ikke:
 
- uaktsomt forårsaket skade som kan tilskrives oss fra skade på liv, lem eller helse og annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
- så langt vi på uredelig vis har skjult mangelen eller har gitt garanti for varens kvalitet.
 
(3) Som forbruker blir du bedt om å sjekke varen for fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader umiddelbart ved levering og varsle oss og speditøren om eventuelle reklamasjoner så snart som mulig. Hvis du ikke gjør det, har dette ingen innvirkning på dine lovbestemte garantikrav.
 
(4) Hvis du er en gründer, gjelder følgende i avvik fra ovennevnte garantibestemmelser:
 
a) Kun vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses å være avtalt som kvaliteten på varen, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.
 
b) Ved feil garanterer vi, etter eget valg, enten reparasjon eller etterlevering. Hvis elimineringen av mangelen mislykkes, kan du enten be om prisavslag eller trekke deg fra kontrakten. Utbedring av mangler anses som mislykket etter et mislykket andre forsøk, med mindre noe annet særlig følger av varens art eller mangelen eller andre forhold. Ved reparasjoner slipper vi å bære de økte kostnadene som oppstår ved forsendelse av varene til et annet sted enn utførelsesstedet, forutsatt at forsendelsen ikke samsvarer med varens tiltenkte bruk.
 
c) Garantiperioden er ett år fra levering av varene. Forkortelsen av fristen gjelder ikke:
 
- uaktsomt forårsaket skade som kan tilskrives oss fra skade på liv, lem eller helse og annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
- så langt vi på uredelig vis har skjult mangelen eller har gitt garanti for varens kvalitet;
- for gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og har forårsaket dens mangel;
- ved rettslige regresskrav som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.
 
§ 7 Lovvalg, oppmøtested, verneting
 
(1) Tysk lov gjelder. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den grad dette ikke fjerner beskyttelsen som er gitt av de ufravikelige bestemmelsene i loven i den stat hvor forbrukeren har sitt faste opphold (begunstigelsesprinsippet).
 
(2) Oppfyllelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelsene med oss ​​og jurisdiksjonsstedet er vårt registrerte kontor, forutsatt at du ikke er en forbruker, men en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig lov eller et spesialfond under offentlig lov. Det samme gjelder hvis du ikke har et generelt vernetingsted i Tyskland eller EU eller hvis ditt bosted eller vanlige opphold ikke er kjent på tidspunktet for saksbehandlingen. Fullmakten til å anke til domstolen ved et annet lovlig jurisdiksjonssted forblir upåvirket.
 
(3) Bestemmelsene i FNs salgskonvensjon gjelder uttrykkelig ikke.
 
 
 
 
 
II. Kundeinformasjon
 
1. Selgerens identitet
 
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-str. 18
18442 Groß Lüdershagen
Tyskland
Telefon: 038316677110
E-post: info@or24.de
 
 
Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig online tvisteløsning (OS-plattform), tilgjengelig på https://ec.europa.eu/odr.
 
 
2. Informasjon om kontraktsinngåelsen
 
De tekniske trinnene for inngåelsen av kontrakten, inngåelsen av selve kontrakten og korrigeringsmulighetene utføres i samsvar med bestemmelsene "Kontraktinngåelse" i våre generelle vilkår og betingelser (del I.).
 
 
3. Kontraktsspråk, kontraktstekstlagring
 
3.1. Kontraktsspråket er tysk.
 
3.2. Vi lagrer ikke hele kontraktsteksten. Før du sender inn bestillingen via nettbasert handlekurvsystem, kan kontraktsdataene skrives ut ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon eller lagres elektronisk. Etter at vi har mottatt bestillingen, vil bestillingsdataene, informasjonen som kreves i henhold til loven for fjernsalgskontrakter og de generelle vilkårene sendes til deg igjen på e-post.
 
3.3. Ved forespørsler om tilbud utenfor nettbasert handlekurvsystem vil du motta alle kontraktsdata som en del av et bindende tilbud i tekstform, for eksempel på e-post, som du kan skrive ut eller lagre elektronisk.
 
 
4. Etiske retningslinjer
 
4.1. Vi har underlagt oss kvalitetskriteriene for kjøperen til Händlerbund Management AG, som kan sees på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertferenzbedingungen.pdf.
 
 
5. Viktige egenskaper ved produktet eller tjenesten
 
De vesentlige egenskapene til varene og/eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.
 
 
6. Priser og betalingsmåter
 
6.1. Prisene oppført i de respektive tilbudene samt fraktkostnadene representerer totalpriser De inkluderer alle priskomponenter inkludert alle gjeldende avgifter.
 
6.2. Fraktkostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan ringes opp via en tilsvarende merket knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet, vises separat i løpet av bestillingsprosessen og bæres av deg i tillegg, med mindre gratis levering er lovet.
 
6.3. Hvis leveringen skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss ekstra kostnader som vi ikke er ansvarlige for, for eksempel toll, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutakursgebyrer til kredittinstitusjonene), som du må bære .
 
6.4. Eventuelle kostnader som påløper for overføring av penger (overførings- eller valutakursgebyrer til kredittinstitusjonene) skal dekkes av deg i tilfeller der leveringen skjer til et EU-medlemsland, men betalingen er igangsatt utenfor EU.
 
6.5. Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg vises under en tilsvarende merket knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet.
 
6.6. Med mindre annet er angitt for de enkelte betalingsmåter, forfaller betalingskravene fra inngått kontrakt til betaling umiddelbart.
 
 
7. Leveringsbetingelser
 
7.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrensninger finner du under en tilsvarende knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet.
 
7.2. Så langt du er forbruker er det lovregulert at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varene som selges under forsendelse først overføres til deg når varene overleveres, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gjelder ikke hvis du selvstendig har gitt et transportselskap som ikke er navngitt av entreprenøren eller en annen person som er oppnevnt til å utføre forsendelsen.
 
Hvis du er gründer, er levering og utsendelse på eget ansvar.
 
8. Lovfestede garantirettigheter
 
Ansvaret for mangler er basert på "Garanti"-bestemmelsen i våre generelle vilkår og betingelser (del I).
 
Disse vilkårene og betingelsene og kundeinformasjonen ble laget av advokatene til Händlerbund som spesialiserer seg på IT-lov og er permanent kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og er ansvarlig i tilfelle advarsler. Du finner mer informasjon om dette på: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
 
siste oppdatering: 27.10.2020