Avbestillingsskjema


Angrerett
(En forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som stort sett ikke kan tilskrives deres kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktivitet.)
 
Angrerett
 
Uttak
Du har rett til å si opp denne kontrakten innen én måned uten å oppgi grunn.
Angrefristen er en måned fra dagen
 
- hvor du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportør, har tatt varene i besittelse, forutsatt at du har bestilt en eller flere varer som del av en enkelt bestilling og disse er eller vil bli levert på en enhetlig måte ;
 
- hvor du eller en tredjepart navngitt av deg, som ikke er transportør, har tatt de siste varene i besittelse, forutsatt at du har bestilt flere varer som del av en enkelt bestilling og disse leveres separat;
 
- hvor du eller en av deg navngitt tredjepart, som ikke er transportør, har tatt siste delsending eller siste stykke i besittelse, forutsatt at du har bestilt varer som leveres i flere delsendinger eller stykker;
 
For å utøve din angrerett må du kontakte oss (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Groß Lüdershagen, telefonnummer: +49 3831-6677110, faksnummer: +49 3831-6677112, e-postadresse: info@or24.de) informere deg om din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke vedlagte modelluttaksskjema, men dette er ikke obligatorisk.
 
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding angående din utøvelse av angreretten før angrefristen utløper.
 
Konsekvenser av kansellering
 
Hvis du kansellerer denne kontrakten, har vi utført alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av at du valgte en annen type levering enn den billigste standardleveransen vi tilbyr har) å tilbakebetale umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om din kansellering av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer for denne tilbakebetalingen.
 
Vi henter varene.
 
Vi bærer kostnadene ved å returnere varene.
 
Du må kun betale for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes håndtering som ikke er nødvendig for å kontrollere varens art, egenskaper og funksjonalitet.
 
Årsaker til ekskludering eller utløp
 
Angreretten eksisterer ikke for kontrakter
 
- for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for fremstilling av hvilke et individuelt valg eller besluttsomhet fra forbrukeren er avgjørende eller som er tydelig skreddersydd til forbrukerens personlige behov;
- for levering av varer som raskt kan bli ødelagt eller hvis utløpsdato raskt vil bli overskredet;
- for levering av alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt da kontrakten ble inngått, men som kan leveres tidligst 30 dager etter at kontrakten ble inngått og hvis nåverdi avhenger av svingninger i markedet som gründeren har ingen innflytelse;
- for levering av aviser, magasiner eller magasiner med unntak av abonnementskontrakter.
 
Angreretten faller ut før tid for kontrakter
 
- for levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene hvis forseglingen ble fjernet etter levering;
- for levering av varer hvis de på grunn av deres natur har blitt uatskillelig blandet med andre varer etter levering;
- for levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i forseglet pakke dersom forseglingen ble fjernet etter levering.
 
 
Modelluttaksskjema
 
(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)
 
- An Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Groß Lüdershagen, faksnummer: +49 3831-6677112, e-postadresse: info@or24.de:
 
- Herved kansellerer jeg / vi (*) kontrakten inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) /
  levering av følgende tjeneste (*)
 
- Bestilt den (*) / mottatt den (*)
 
- Navnet på forbrukeren(e)
- Adresse til forbrukeren(e)
- Signatur fra forbrukeren(e) (kun for varsel på papir)
- Dato
 
(*) Slett der det ikke er aktuelt.