Språk

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline


Betingelser for dekkgarantien

Betingelser for dekkgarantien


1. Gjenstand for dekkgarantien

1.1. En innvilget dekkgaranti dekker kun dekkene som er oppført på salgsfakturaene fra Originalräder 24 GmbH, forutsatt at de selges med en minimum mønsterdybde på 4 mm og en alder på mindre enn fire år fra produksjonsdatoen (DOT-nummer) og, hvis solgt, fra den originale Räder 24 GmbH gis også uttrykkelig en dekkgaranti. Dekkgarantien gjelder uttrykkelig ikke for felger eller andre hjuldeler som fester, oppheng, bremser osv., men kun til selve dekket.

1.2. Dekkgarantien gis gratis.

1.3. Det er ingen rett på dekkgaranti ved kjøp av dekk fra Original Räder 24 GmbH. Dekkgarantien inntrer derfor kun dersom den uttrykkelig gis og gis sammen med det komplette hjulsettet som ble solgt på kjøpstidspunktet fra Originalräder 24 GmbH.

2. Omfanget av dekkgarantien

2.1. Fra dekkgarantien mottar fordringshaver følgende fordeler ved uforutsett punktering forårsaket av ytre påvirkninger (inkludert kun dekkskader som følge av kjøring over/mot en gjenstand (inkludert kantstein), kjøring i en skarp gjenstand og sprengning et dekk):

a) En reparasjon, dvs. vedlikehold av det skadede dekket, er mulig:

(1) Hvis reparasjonen utføres av Originalräder 24 GmbH:

Kreditt for reparasjonskostnadene som påløper for å reparere skaden på dekket opp til maksimalt € 100 inkludert mva. Det er ingen rett til betaling av en sum penger, så hvis reparasjonen koster mindre enn € 100, blir kun reparasjonskostnadene kreditert

(2) Hvis reparasjonen ikke utføres av Originalräder 24 GmbH:

Kreditt på den opprinnelige kjøpesummen for det skadede dekket (salgsfaktura fra Original Räder 24 GmbH) i beløpet for reparasjonskostnadene som påløper for reparasjonen av det skadede dekket opp til maksimalt € 100 inkludert mva. Betalingen av beløpet som skal krediteres fordringshaveren avhenger av at fordringshaveren sender inn og sender reparasjonsfakturaen fra verkstedet med en kvittering fra fordringshaveren hos Original Räder 24 GmbH.

b) en reparasjon, dvs. vedlikehold av det skadede dekket, er ikke mulig:

Kreditering av en sum penger i beløpet som er et resultat av følgende tabell for hvert skadet dekk, gradert i henhold til dekkets mønsterdybde og alder (basert på produksjonsdato - DOT-nummer), men en maksimalt 500 € på prisen for kjøp av et nytt Dekk fra Original Räder 24 GmbH:

 • Over 7,9 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 100 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 12 måneder gammelt
 • Over 7,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 80 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 24 måneder gammelt
 • Over 6,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 60 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 36 måneder gammelt
 • Over 5,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 40 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 48 måneder gammelt
 • Over 4,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 20 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 60 måneder gammelt

2.2. En ytterligere forutsetning for garanti i henhold til avsnitt 2.1.b) er at hvis det gamle dekket er skadet som ikke kan repareres, kjøpes et nytt dekk av samme type (samme modell) og fås eksklusivt fra Originalräder 24 GmbH. I dette tilfellet vil pengebeløpet som skal tilbakebetales i henhold til punkt 2.1.b) bli utlignet eller kreditert kjøpesummen for de nye dekkene. I dette tilfellet (kjøp av nye dekk) krediteres kjøpesummen for dekket eksklusivt og ikke på eventuelle tilleggsoppdrags- eller belastede tjenester som monteringskostnader, leveringskostnader etc. Krever, selv ikke om kredittbeløpet fastsatt iht. tabellen ovenfor (avsnitt 2.1.b) er høyere enn kjøpesummen for de nye dekkene.

2.3. Alle tjenester fra dekkgarantien gjelder alltid kun dekket/dekkene som er skadet av en garantihendelse, men ikke til uskadede dekk, selv om de er på samme aksel og/eller også byttes ut som følge av en annen mønsterdybde. fra reparasjon eller utskifting Må bli.

2.4. Tjenester fra dekkgarantien er ekskludert i følgende tilfeller:

 • Dekkskade når kjøretøyet brukes av en uautorisert sjåfør
 • Tilsiktet dekkskade
 • Dekkskader forårsaket av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon, opprør, opprør eller ordre fra høye myndigheter, sivil uro, jordskjelv, atomenergi, kjernefysisk stråling eller radioaktive stoffer
 • Dekkskade på grunn av design-, produksjons- eller materialfeil
 • Dekkskade på grunn av bruksrelatert normal eller bruksrelatert for tidlig slitasje eller aldring eller tilsmussing
 • Dekkskader i den grad tredjepart er ansvarlig for dette som leverandør (produsent eller forhandler/spesialistfirma), entreprenør eller fra reparasjonsordre
 • Dekkskader som produsenten eller spesialistfirmaet påtar seg som en del av garantien eller servicen
 • Dekkskader på grunn av værpåvirkning
 • Dekkskade som oppstår mens dekket monteres
 • Dekkskade eller tap av dekk på grunn av tyveri
 • Dekkskade eller tap av dekk på grunn av hærverk

2.5. Tjenestene fra dekkgarantien er begrenset til tjenestene spesifisert i avsnitt 2.1.

2.6. Tjenestene fra dekkgarantien forfaller når bestemmelsene fra Original Räder 24 GmbH angående ytelseskravene til dekkgarantien og omfanget av service er fullført og fordringshaveren har fremlagt og fremlagt alle nødvendige bevis (spesielt kjøpsbevis for dekkene som selges med dekkgaranti) og har besvart alle spørsmål og gitt opplysninger som kreves i forbindelse med fastsettelsen av ytelseskravet. I denne sammenheng er fordringshaveren spesielt forpliktet til å varsle Original Räder 24 GmbH om enhver dekkskade umiddelbart, å beholde de skadede dekkene til de er inspisert og vurdert av Original Räder 24 GmbH og gjøre dem tilgjengelige for Original Räder 24 GmbH for inspeksjon og evaluering på forespørsel for å dokumentere skadebildet på en forståelig måte så langt det er mulig, spesielt for umiddelbart å gi all informasjon som er nødvendig for å fastslå ytelseskravene til dekkgarantien og for å tillate enhver undersøkelse av årsaken til dekkskaden og spørsmål om skaden kan repareres ved å ta bilder.

Hvis fordringshaveren ikke oppfyller disse forpliktelsene, vil garantitjenestene ikke forfalle. I dette tilfellet har Original Räder 24 GmbH muligheten til å sette fordringshaveren en rimelig frist for å utføre de utestående handlingene, sammen med meldingen om at garantien vil utløpe dersom den fastsatte fristen utløper uten at fordringshaveren har oppfylt sine forpliktelser. Dersom fordringshaver ikke oppfyller de forpliktelser som påhviler ham innen fristen til tross for fristfastsettelse og varsel, bortfaller garantien for den aktuelle garantisaken.

3. Krav på dekkgarantien

Kontraktspartneren til Original Räder 24 GmbH ved kjøp av dekket som selges sammen med en dekkgaranti, er fordringshaver for dekkgarantien og den eksklusive begunstigede med hensyn til tjenestene som gis under dekkgarantien.

Dekkgarantien og garantikravene kan ikke overføres. Kravene til tjenestene fra dekkgarantien kan ikke overdras.

4. Garantiperiode

Dekkgarantien har en varighet på ett år, som starter med datoen for kjøpsbeviset for dekket som selges med dekkgaranti. En utvidelse av dekkgarantien er utelukket. Dekkgarantien utløper automatisk etter ett år.