Fortrydelsesformular


Ret til at trække sig tilbage
(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som stort set ikke kan henføres til dennes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed).
 
Fortrydelsesret
 
Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne aftale inden for en måned uden at angive en grund.
Fortrydelsesfristen er en måned fra den dag
 
- den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse, forudsat at du har bestilt en eller flere varer som led i en enkelt ordre, og at disse er eller vil blive leveret på en ensartet måde;
 
- på hvilken du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse, forudsat at du har bestilt flere varer som led i en enkelt ordre, og at disse leveres separat;
 
- hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportør, har taget den sidste delforsendelse eller det sidste stykke i besiddelse, hvis du har bestilt varer, der leveres i flere delforsendelser eller stykker;
 
For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Groß Lüdershagen, telefonnummer: Telefon: +49 3831-6677110, faxnummer: +49 3831-6677112, e-mailadresse: info@or24.de) informere dig om din beslutning om at opsige denne aftale ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.
 
 
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.
 
Konsekvenser af fortrydelsen
 
Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi gjort alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, vi tilbyder, har), til at tilbagebetale straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel som det, du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.
 
Vi afhenter varerne.
 
Vi bærer omkostningerne ved returnering af varerne.
 
Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering, der ikke er nødvendig for at kontrollere varernes art, egenskaber og funktionalitet.
 
Årsager til udelukkelse eller udløb
 
Fortrydelsesretten eksisterer ikke for kontrakter
 
- om levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og hvis fremstilling er afgørende for forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som klart er tilpasset forbrugerens personlige behov;
- ved levering af varer, der hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet;
- til levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
- for levering af aviser, blade eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler.
 
 
Fortrydelsesretten bortfalder før tid for kontrakter
 
- om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen;
- for levering af varer, hvis de på grund af deres art er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter leveringen;
- for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.
 
 
Model til fortrydelsesformular
 
(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage).
 
- An Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 18, 18442 Groß Lüdershagen, faxnr: Faxnummer: +49 3831-6677112, e-mailadresse: info@or24.de:
 
- Hermed ophæver jeg/vi (*) den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*) /
  levering af følgende tjenesteydelse (*)
 
- Bestilt den (*) / modtaget den (*)
 
- Forbrugerens (ernes) navn
- Forbrugerens (ernes) adresse
- Forbrugerens (-ernes) underskrift (kun ved anmeldelse på papir)
- dato
 
(*) Det ikke relevante overstreges.