Generelle vilkår og betingelser


I. Generelle vilkår og betingelser

 
§ 1 Grundlæggende bestemmelser
 
(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Original Räder 24 GmbH) via webstedet www.or24.de. Medmindre andet er aftalt, modsiges inkluderingen af ​​dine egne vilkår og betingelser.
 
(2) En forbruger i betydningen i de følgende regler er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i deres uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.
 
 
§ 2 Indgåelse af kontrakten
 
(1) Kontraktets genstand er salg af varer.
 
(2) Så snart det respektive produkt er offentliggjort på vores hjemmeside, afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er specificeret i varebeskrivelsen.
 
(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Varerne, der er beregnet til køb, placeres i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente "indkøbskurven" og foretage ændringer der til enhver tid.
Efter at have åbnet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle ordredataene derefter igen på siden med ordreoversigten.
Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmetode, føres du enten til siden med ordreoversigten i vores onlinebutik, eller du bliver først omdirigeret til udbyderens hjemmeside af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det rigtige valg eller indtaste dine data der. Derefter sendes du tilbage til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik.
Før du afgiver ordren, har du muligheden her for at kontrollere alle detaljer igen, ændre dem (også via "tilbage" -funktionen i internetbrowseren) eller at annullere købet.
Ved at afgive ordren ved hjælp af knappen "Køb" erklærer du din juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.
 
(4) Dine forespørgsler om at udarbejde et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.
 
(5) Behandlingen af ​​ordren og overførslen af ​​alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk sikret og især ikke forhindres af SPAM-filtre.
 
 
§ 3 Individuelt designede varer
 
(1) Du giver os de nødvendige oplysninger, tekster eller filer, der kræves til det individuelle design af varerne via onlinebestillingssystemet eller via e-mail senest umiddelbart efter kontraktens indgåelse. Vores mulige specifikationer for filformater skal overholdes.
 
(2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparters rettigheder (især ophavsret, navngivningsrettigheder, varemærkerettigheder) eller krænker eksisterende love. Du skadesløse os udtrykkeligt fra alle krav fra tredjepart hævdet i denne sammenhæng. Dette gælder også omkostningerne ved den juridiske repræsentation, der kræves i denne sammenhæng.
 
(3) Vi kontrollerer ikke de transmitterede data for korrekthed, og vi påtager os intet ansvar for fejl.
 
 
§ 4 Særlige aftaler om de tilbudte betalingsmetoder
 
(1) Kreditkontrol
Hvis vi foretager forskud, f.eks. I tilfælde af betaling på konto eller direkte debitering, videregives dine data til SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, med henblik på kontrol af kreditværdighed på basis af matematiske og statistiske procedurer i for at beskytte vores legitime interesser. Vi forbeholder os ret til at afvise betalingsmetoden på konto eller direkte debitering som følge af kreditcheck.
 
(2) Afdragskøb via easyCredit
Ved køb i rater via easyCredit gælder de generelle vilkår og betingelser for køb i rater fra easyCredit. Du kan finde vilkårene her.
 
 
§ 5 Ret til tilbageholdelse, ejendomsret
 
(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.
 
(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.
 
(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:
 
a) Vi forbeholder os ejendomsretten, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er blevet afgjort fuldt ud. Før overdragelse af ejerskab af varer, der er underlagt ejendomsforbehold, er pantsætning eller sikkerhedsoverdragelse ikke tilladt.
 
b) Du kan videresælge varerne i den normale forretning. I dette tilfælde tildeler du os alle krav i størrelsen af ​​det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalget, vi accepterer opgaven. Du er yderligere autoriseret til at indsamle kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at opkræve kravet.
 
c) Hvis de reserverede varer kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem faktureringsværdien af ​​de reserverede varer og de andre forarbejdede varer på behandlingstidspunktet.
 
d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettigede til på din anmodning, i det omfang den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet om at blive sikret med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der skal frigives, påhviler os.
 
 
§ 6 Garanti
 
(1) De lovbestemte garantirettigheder gælder.
 
(2) I tilfælde af brugte genstande er krav om mangler udelukket, hvis manglen først viser sig et år efter levering af varen. Hvis manglen viser sig inden for et år efter levering af varen, kan der gøres krav på mangler inden for den lovbestemte forældelsesperiode på to år fra levering af varen. Ovenstående begrænsning gælder ikke:
 
- skyldigt forårsaget skade, der kan tilskrives os på grund af personskade på liv, krop eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- så vidt vi bedragerisk har skjult manglen eller har givet en garanti for varens kvalitet.
 
(3) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader straks efter levering og at underrette os og speditøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du ikke gør det, har dette ingen indflydelse på dine lovbestemte garantikrav.
 
(4) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:
 
a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af ​​varen, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udsagn fra producenten.
 
b) I tilfælde af mangler garanterer vi efter vores valg enten reparation eller efterfølgende levering. Hvis eliminering af manglen mislykkes, kan du enten anmode om en prisnedsættelse eller trække kontrakten tilbage. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter et mislykket andet forsøg, medmindre noget andet især skyldes elementets art eller manglen eller andre omstændigheder. I tilfælde af reparationer behøver vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved forsendelse af varerne til et andet sted end udførelsesstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.
 
c) Garantiperioden er et år fra varens levering. Forkortelsen af ​​fristen gælder ikke:
 
- skyldigt forårsaget skade, der kan tilskrives os fra personskade på liv, krop eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- så vidt vi bedragerisk har skjult manglen eller har givet en garanti for varens kvalitet;
- for genstande, der er brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangelfuldhed
- I tilfælde af juridisk regres krav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.
 
 
§ 7 Lovvalg, udførelsessted, jurisdiktionssted
 
(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere finder dette lovvalg kun anvendelse, for så vidt dette ikke fjerner beskyttelsen, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sædvanligt opholdssted (favorabelhedsprincip).
 
(2) Udførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os og jurisdiktionsstedet er vores hjemsted, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt jurisdiktionssted i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Bemyndigelsen til at anke til retten på et andet juridisk sted for jurisdiktion forbliver upåvirket.
 
(3) Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

 

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet
 
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Groß Lüdershagen
Tyskland
 
Telefon: 038316677110
E-mail: info@or24.de
 
 
Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilvejebringer en platform til udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Oplysninger om kontraktens dannelse
 
De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Kontraktsindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).
 
3. Kontraktsprog, lagring af kontrakttekst
 
3.1. Kontraktsprog er tysk.
 
3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Før ordren sendes via online-indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion eller gemmes elektronisk. Når vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de krævede oplysninger i henhold til fjernsalgskontrakter og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.
 
3.3. For anmodninger om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. Via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.
 
4. Adfærdskodekser
 
4.1. Vi har underlagt køberens kriterier for kvalitetsforsegling fra Händlerbund Management AG og den tilknyttede e-handel Europe Trustmark Code of Conduct, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatslösungen. pdf og https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/
 
5. Væsentlige egenskaber ved produktet eller tjenesten
 
De væsentlige egenskaber ved varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive tilbud.
 
6. Priser og betalingsmetoder
 
6.1. Priserne i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.
 
6.2. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan hentes via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og bæres af dig desuden, medmindre der er lovet gratis levering.
 
6.3. Hvis leveringen foretages til lande uden for Den Europæiske Union, kan vi pådrage os yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (kreditinstitutters overførsels- eller valutakursgebyrer), der skal båret af dig.
 
6.4. Eventuelle omkostninger til overførsel af penge (kreditinstitutters overførsels- eller valutakursgebyrer) afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen foretages til et EU-land, men betalingen er iværksat uden for Den Europæiske Union.
 
6.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.
 
6.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt straks til betaling.
7. Leveringsbetingelser
 
7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle leveringsrestriktioner kan findes under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.
 
7.2. For så vidt som du er forbruger, er det reguleret ved lov, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de varer, der sælges under forsendelsen, kun overføres til dig, når varerne overdrages, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.
 
Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på egen risiko.
 
8. Lovbestemte garantirettigheder
 
Ansvar for mangler er baseret på bestemmelsen "Garanti" i vores generelle vilkår og betingelser (del I).
 
Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger blev oprettet af advokater fra Händlerbund, der specialiserer sig i it-lovgivning og kontrolleres permanent for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde flere oplysninger om dette på: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
sidste opdatering: 23.10.2019