Generelle vilkår og betingelser or24.de


Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger
 
I. Almindelige forretningsbetingelser
 
§ 1 Grundlæggende bestemmelser
 
(1) De følgende forretningsbetingelser gælder for alle aftaler, som du indgår med os som leverandør (Original Räder 24 GmbH) via hjemmesiden www.original-räder.de. Medmindre andet er aftalt, er det udelukket at medtage evt. egne betingelser, hvis det er nødvendigt.
 
(2) En "forbruger" i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel, som i altovervejende grad ikke kan henføres til hverken hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. Ved "erhvervsdrivende" forstås enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der indgår en retshandel som led i sin selvstændige erhvervsmæssige eller kommercielle virksomhed.
 
§ 2 Indgåelse af aftalen
 
(1) Kontraktens genstand er salg af produkter .
 
(2) Så snart du placerer det pågældende produkt på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om indgåelse af en kontrakt via online-shoppingvognsystemet på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.
 
(3) Købsaftalen finder sted via online-shoppingvognsystemet på følgende måde:
De produkter, der skal købes, flyttes til "indkøbskurven". Du kan vælge indkøbskurven ved hjælp af de relevante knapper på navigationslinjen og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at have tilgået siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, får du til sidst ordreoplysningerne igen vist som en ordreoversigt.
 
 
Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmetode, bliver du enten ført til siden med ordreoversigten i vores online-shop eller videresendt til hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du bliver videresendt til det pågældende straksbetalingssystem, skal du vælge og/eller indtaste dine data efter behov. Endelig vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på webstedet for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem eller, efter at du er blevet videresendt tilbage til vores online shop.
 
Inden du afgiver ordren, har du endnu en gang mulighed for at gennemgå eller ændre (du kan også bruge "Tilbage"-knappen i din webbrowser) alle oplysninger på siden med ordreoversigten eller for at annullere købet.
Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("bestilling med betalingspligt", "køb" / "køb nu", "bestilling med betalingspligt", "betal" / "betal nu" eller lignende betegnelse) erklærer du den juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.
 
(4) Du er ikke bundet af dine forespørgsler vedrørende oprettelsen af et tilbud, som er blevet formidlet til os. Vi giver dig et tekstmæssigt og bindende tilbud (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for en frist på 5 dage.
 
(5) Udførelsen af ordren og fremsendelsen af alle de oplysninger, der er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, foregår delvist automatisk via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, som du har deponeret hos os, er den korrekte, og at modtagelsen af de respektive e-mails er garanteret. Du skal især sikre dig, at de pågældende e-mails ikke er blokeret af et SPAM-filter.
 
§ 3 Individuelt udformede produkter
 
(1) Du giver os de relevante oplysninger, tekster eller data, der er nødvendige for at tilpasse varerne via online-bestillingssystemet eller via e-mail uden unødig forsinkelse efter indgåelse af kontrakten. Eventuelle specifikationer, som vi måtte udstede vedrørende filformater, skal tages i betragtning.
 
(2) Du er forpligtet til at sikre, at du ikke overfører data, hvis indhold krænker eksterne parters rettigheder (især ophavsret, navne- og varemærkerettigheder) eller overtræder eksisterende love. Du fritager os udtrykkeligt for alle krav i forbindelse med dette spørgsmål, der måtte blive rejst af eksterne parter. Dette gælder også for omkostninger i forbindelse med en eventuel juridisk repræsentation, der måtte blive nødvendig i denne forbindelse.
 
(3) Vi kontrollerer ikke de overførte data for tekstmæssig korrekthed. I denne henseende påtager vi os intet ansvar for fejl.
 
§ 4 Særlige aftaler i forbindelse med de tilbudte betalingsmetoder
 
(1) Kontrol af gyldighed
Ved forudbetaling, f.eks. ved betaling af en faktura eller en debetnota, videregives dine data til SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, med henblik på en gyldighedskontrol ved hjælp af en matematisk-statistisk proces for at sikre vores berettigede interesser. Vi forbeholder os ret til at afvise betalingsmåden for en faktura eller debetnota på grundlag af resultaterne af gyldighedskontrollen.
 
(2) Delbetalinger via easyCredit
 
Delbetalinger via easyCredit er også omfattet af easyCredits generelle forretningsbetingelser for delbetalinger. Disse generelle vilkår og betingelser kan findes her.
 
(3)
Betalingsmuligheder fra Klarna
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betalingen foretages altid til Klarna:
Direkte bankoverførsel: Tilgængelig i Tyskland og Østrig. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter bestillingen.
Du kan finde yderligere oplysninger og Klarnas brugsbetingelser her. Generelle oplysninger om Klarna kan du finde her. Klarna behandler dine personlige data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas privatlivspolitik.
 
Du kan få flere oplysninger om Klarna ved at klikke her. Klarna-appen kan findes her.
 
(4) Køb via debetnota ved hjælp af Novalnet
Hvis købet foretages via Novalnet AG (med hensyn til tjenester, der tilbydes i Tyskland og Østrig), skal betalingsbeløbet straks betales via inkasso fra den checkkonto, der blev angivet under bestillingsprocessen, og som er tilknyttet det angivne kreditinstitut (checkkontoen). Du bemyndiger hermed Novalnet AG til at bruge en debetnota til at opkræve de betalinger, som du skal foretage i forbindelse med købsprocessen i forbindelse med en debetnota, på den pågældende checkkonto. Hvis checkkontoen ikke har den nødvendige dækning, er det kreditinstitut, der fører kontoen, ikke forpligtet til at betale. Der kan ikke foretages delvise betalinger inden for rammerne af ordningen med direkte debitering.
Ved at angive checkkontoen bekræfter De, at De har ret til at foretage direkte debitering i forhold til den pågældende checkkonto. Returindbetalinger er fra vores og Novalnet AG's side forbundet med en betydelig indsats og høje omkostninger. I en situation med en returdebitering (hvis der ikke er de nødvendige dækningsmidler på checkkontoen, hvis checkkontoen er udløbet, hvis kontohaveren har gjort indsigelse eller hvis kontooplysningerne ikke er blevet overført korrekt), er du forpligtet til at betale et behandlingsgebyr på 7,50 euro for hver returdebitering. Du har mulighed for at fremlægge beviser for, at den tilbageførte debetnota har medført lavere omkostninger, eller at den slet ikke har medført nogen omkostninger. Videregående krav forbliver forbeholdt. I betragtning af den indsats og de omkostninger, der er forbundet med returdebiteringer, og for at undgå at skulle betale behandlingsgebyret, anmodes du om ikke at modsige debetnotaen i en situation, der indebærer en fortrydelse, en ophævelse af købsaftalen, en returlevering eller en tilbagekaldelse. I en sådan situation finder der efter aftale med os en omvendt transaktion sted for betalingen, og dette sker via en kreditnota eller tilbagebetaling af det tilsvarende beløb.
 
(5) Køb på konto via Novalnet
I tilfælde af en køb på konto transaktion skal fakturabeløbet betales til vores eksterne partner, Novalnet AG, og dette skal ske senest den kalenderdag, der er angivet i fakturaen.
I så fald kan du kun foretage gældsafviklende betalinger til Novalnet AG.
Selv i tilfælde af en køb på regningstransaktion, der gennemføres via Novalnet AG, er vi fortsat ansvarlige for generelle kundehenvendelser, f.eks. henvendelser vedrørende produktet, leveringstid, forsendelse, returforsendelser, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og kreditnotaer. Denne betalingsmetode kan kun anvendes af kunder fra Tyskland. Novalnet AG kontrollerer og vurderer dine data. Den udveksler også data med andre virksomheder og kreditoplysningsbureauer (kreditvurdering), hvis der er en berettiget grund til en sådan fremgangsmåde. Hvis kreditværdigheden ikke er garanteret, kan Novalnet AG nægte at lade dig foretage en køb på regningstransaktion. I et sådant tilfælde vil Novalnet AG gøre opmærksom på alternative betalingsmuligheder.
 
(6) SEPA-direkte debitering
Ved betaling via SEPA-autodækning giver du os ved at udstede et tilsvarende SEPA-mandat tilladelse til at opkræve fakturabeløbet fra den angivne konto. fristen for afsendelse af forhåndsbeskeden er blevet afkortet til 5 dage før forfaldsdatoen. Du er forpligtet til at sikre, at den pågældende konto har tilstrækkelige dækningsmidler på forfaldsdagen. Hvis en returdebitering kommer i spil på grund af en situation, hvor du har misligholdt din forpligtelse, skal du betale det tilfældige bankgebyr.
 
(7) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"
Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via "PayPal" / "PayPal Checkout", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). De enkelte betalingsmetoder via "PayPal" vil blive vist for dig under en tilsvarende udpeget knap på vores internetpræsentation samt i forbindelse med online-bestillingsprocessen. "PayPal" kan anvende andre betalingstjenester til betalingsafvikling; hvis der gælder særlige betalingsbetingelser, vil du blive informeret herom særskilt. Du kan finde flere oplysninger om "PayPal" på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.
 
§ 5 Forbeholdsret, ejendomsretligt forbehold
 
(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis der i den pågældende situation er tale om krav, der udspringer af samme kontraktforhold.
 
(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.
 
(3) Hvis du er erhvervsdrivende, gælder desuden følgende betingelser:
 
a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle fordringer, der opstår i forbindelse med den igangværende forretningsforbindelse, er blevet fuldt ud betalt. De varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, må ikke pantsættes eller overdrages som sikkerhed, før ejerskabet af de nævnte varer skifter ejer.
 
b) Du kan videresælge varerne inden for rammerne af en ordentlig transaktion. I den forbindelse afstår du hermed til os alle de fordringer i størrelsesordenen af fakturabeløbet, som du får som følge af videresalget, og vi accepterer afståelsen. Endvidere er De bemyndiget til at inddrive den pågældende fordring. Såfremt De ikke opfylder Deres betalingsforpligtelser på en ordentlig måde, forbeholder vi os dog ret til selv at inddrive fordringen.
 
c) I en situation, der indebærer sammenlægning og sammensmeltning af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, erhverver vi medejerskab til den nyoprettede genstand. Dette medejerskab svarer til det forhold, der på tidspunktet for forarbejdningen er mellem fakturaværdien af den vare, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og de øvrige forarbejdede varer.
 
d) Hvis du fremsætter en sådan anmodning, er vi forpligtet til at frigive de sikkerheder, der tilkommer os, i det omfang, at den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10 %. Vi er ansvarlige for udvælgelsen af de sikkerheder, der skal frigives.
 
§ 6 Sikkerhedsstillelse
 
(1) De lovbestemte garantirettigheder er gældende.
 
(2)
For så vidt du er informeret af os inden afgivelse af aftaleerklæringen, og dette er blevet udtrykkeligt og særskilt aftalt, er reklamationsretten for mangler ved brugte varer udelukket, hvis manglen først viser sig efter udløbet af et år fra varens levering. Hvis manglen viser sig inden for et år fra varens levering, kan reklamationsretten for mangler gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra varens levering. Ovennævnte forældelsesfrist gælder ikke
 
- for skader, der kan tilskrives os, og som skyldes forsætlig skade på liv, legeme eller helbred, samt for andre skader, der er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt;
- for så vidt som vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet.
 
(3) Som forbruger anmodes du om straks at kontrollere varen for fuldstændighed, synlige fejl og transportskader, så snart den er leveret, og straks skriftligt meddele dine klager til os og fragtfirmaet. Selv om du ikke efterkommer denne anmodning, har det ingen indflydelse på dine lovmæssige garantikrav.
 
(4) Hvis en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du blev informeret herom af os, inden du afgav kontraktserklæringen, og afvigelsen blev udtrykkeligt og særskilt aftalt mellem de kontraherende parter.
 
(5)
For så vidt du er iværksætter, gælder følgende som en afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:
 
a) Kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse anses som godkendt som varens kvalitet, men ikke andre reklamer, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.
 
b) I tilfælde af mangler yder vi efter eget valg garanti ved afhjælpning af manglen eller ved efterlevering. Hvis afhjælpning af mangler mislykkes, kan du efter eget valg kræve et prisnedslag eller hæve aftalen. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre varens eller manglens art eller andre omstændigheder tyder på noget andet. I tilfælde af afhjælpning af mangler er vi ikke forpligtet til at afholde de øgede omkostninger, der skyldes transport af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet, medmindre en sådan transport er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af varen.
 
c) Garantiperioden er et år fra varens levering. Afkortningen af perioden gælder ikke
 
- for skyldige skader, der kan tilskrives os, og som skyldes skade på liv, legeme eller helbred, og for andre skader, der er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- for så vidt som vi svigagtigt har fortiet manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet;
- for så vidt angår genstande, der er blevet anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse og har forårsaget dens mangelfrihed;
- i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du kan gøre gældende over for os i forbindelse med rettigheder som følge af mangler.
 
§ 7 Valg af lovvalg, opfyldelsessted, værneting
 
(1) Tysk ret finder anvendelse. Dette lovvalg gælder kun for kunder, hvis det ikke medfører, at den beskyttelse, der er garanteret af de ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor den pågældende kundes sædvanlige opholdssted er beliggende, ophæves (benefit-of-the-doubt-princippet).
 
(2) Hvis du ikke er en forbruger, men en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig institutionel fond, er vores forretningssted både værneting og opfyldelsessted for alle ydelser, der følger af de forretningsforbindelser, der eksisterer med os. Samme betingelse gælder for situationer, hvor du ikke er tilknyttet en generel retskreds i Tyskland eller EU, samt situationer, hvor bopælen eller det sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagens indledning. Dette har ingen betydning for muligheden for at påberåbe sig retten med tilknytning til et andet værneting.
 
(3) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.
 
 
 
 
 
II. Oplysninger om kunden
 
1. Sælgerens identitet
 
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Groß Lüdershagen
Tyskland
Telefon: +49 3831 6677110
E-mail: info@or24.de
 
 
Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister (ODR-platform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Oplysninger om indgåelsen af kontrakten
 
De tekniske skridt i forbindelse med indgåelse af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "indgåelse af kontrakten" i vores standardforretningsbetingelser (del I.).
 
3. Kontraktsprog, lagring af kontraktens tekst
 
3.1 Kontraktens sprog er engelsk.
 
3.2 Kontraktteksten i sin helhed gemmes ikke hos os. Inden ordren sendes, kan kontraktdataene via online - indkøbskurvsystemet udskrives eller gemmes elektronisk via browserens udskriftsfunktion. Når ordren er modtaget af os, sendes ordredataene, de lovpligtige oplysninger i forbindelse med fjernsalgsaftaler og de almindelige forretningsbetingelser til dig igen via e-mail.
 
3.3 Du får alle kontraktmæssige oplysninger inden for rammerne af et bindende tilbud tilsendt i skriftlig form, f.eks. via e-mail ved forespørgsler om tilbud uden for online-butikskurvsystemet, som kan udskrives eller gemmes elektronisk på en sikker måde.
 
4. Adfærdskodekser
 
4.1 Vi er frivilligt underlagt Händlerbund Management AG's Käufersiegel-kvalitetskriterier, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.
 
5. Hovedtræk ved produktet eller tjenesteydelsen
 
De vigtigste egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne kan findes i det respektive tilbud.
 
6. Priser og betalingsordninger
 
6.1 De priser, der er nævnt i de respektive tilbud, er totalpriser, ligesom forsendelsesomkostningerne. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle tilfældige skatter og afgifter.
 
6.2 De forsendelsesomkostninger, der påløber, er ikke inkluderet i købsprisen. De kan ses ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises særskilt i løbet af bestillingstransaktionen og skal desuden afholdes af dig, for så vidt gratis levering ikke er bekræftet.
 
6.3 Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan vi pådrage os urimelige ekstraomkostninger, f.eks. told, afgifter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutagebyrer, der opkræves af bankerne), som du skal bære. 
 
6.4 Du skal også afholde de omkostninger, der opstår i forbindelse med pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-land, men hvor betalingen initieres uden for EU.
 
6.5 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, fremgår ved at klikke på den relevante knap på vores websted eller er oplyst i det respektive tilbud.
 
6.6 Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmetoder, bliver de betalingskrav, der opstår i forbindelse med den indgåede kontrakt, straks forfaldne.
 
7. Leveringsbetingelser
 
7.1 Leveringsbetingelser, leveringsdato og evt. eksisterende leveringsrestriktioner fremgår ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.
 
7.2 Hvis du er forbruger, er følgende lovmæssigt reguleret: Risikoen for, at den solgte vare ved et uheld ødelægges eller forringes under forsendelsen, går først over på dig, når den pågældende vare leveres, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du selvstændigt har givet et transportfirma, som ikke er udpeget af os, eller en person, som på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag.
 
Hvis du er erhvervsdrivende, sker leveringen og forsendelsen på eget ansvar.
 
8. Lovpligtig garantiret
 
Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelserne om "Garanti" i vores generelle forretningsbetingelser (del I). 
 
Disse SBT'er og kundedata er udarbejdet af de jurister med speciale i IT-ret, som arbejder for Händlerbund, og kontrolleres løbende for lovmæssig overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer for teksternes retssikkerhed og påtager sig ansvaret i tilfælde af advarsler. Nærmere oplysninger findes på følgende websted: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
 
sidste opdatering: 01.01.2022