Språk

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline

Standard forretningsvilkår og kundeinformasjon


I. Standard forretningsbetingelser
§ 1 Grunnleggende bestemmelser 
(1) Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontrakter som du inngår med oss ​​som leverandør (Original Räder 24 GmbH) via nettstedet www.original-räder.de. Med mindre annet er avtalt, er inkludering, om nødvendig, av dine egne betingelser utelukket.
(2) En «forbruker» i betydningen av følgende forskrifter er enhver fysisk person som inngår en rettslig transaksjon som i overveiende grad ikke kan tilskrives verken hans kommersielle eller selvstendige yrkesvirksomhet. Begrepet "forretningsmann" refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarlig partnerskap som inngår en juridisk transaksjon i henhold til sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.
§ 2 Kontraktsinngåelse
(1) Gjenstanden for kontrakten er salg av produkter.
(2) Så snart du plasserer det respektive produktet på nettstedet vårt, skal vi gi deg et bindende tilbud om å inngå en kontrakt via nettbasert handlekurvsystem under betingelsene spesifisert i varebeskrivelsen.
(3) Kjøpsavtalen skjer via nettbasert handlekurvsystem som følger:
Produktene beregnet for kjøp flyttes til "handlekurven". Du kan velge handlekurven ved å bruke de aktuelle knappene på navigasjonslinjen og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha gått inn på «Kasse»-siden og lagt inn dine personlige data samt betalings- og fraktbetingelser, får du endelig vist ordredataene igjen som en ordreoversikt.
Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmåte, vil du enten bli ført til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk eller videresendt til nettsiden til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystemet.
Hvis du blir videresendt til det aktuelle øyeblikkelig betalingssystemet, velg og/eller skriv inn dataene dine etter behov. Til slutt, på nettsiden til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystemet eller, etter at du har blitt sendt tilbake til vår nettbutikk, vil ordredataene vises som en ordreoversikt.
Før du sender inn bestillingen, har du muligheten til å gjennomgå eller endre (du kan også bruke "Tilbake"-knappen i nettleseren din) all informasjon på bestillingssammendragssiden, eller å kansellere kjøpet.
Ved å sende bestillingen via den tilsvarende knappen ("bestilling med betalingsplikt", "kjøp" / "kjøp nå", "bestilling med betalingsplikt", "betal" / "betal nå" eller lignende betegnelse) erklærer du den juridiske bindende aksept av tilbudet, hvorved kontrakten inngås.
(4) Du er ikke bundet av dine henvendelser angående opprettelsen av et tilbud som har blitt formidlet til oss. Vi gir deg et tekstlig og bindende tilbud (f.eks. via e-post), som du kan akseptere innen 5 dager.
(5) Utførelsen av bestillingen og sendingen av alle detaljer som er nødvendig for inngåelsen av kontrakten skjer via e-post, på en delvis automatisert måte. Følgelig må du sørge for at e-postadressen du har lagt inn hos oss er den riktige, og at mottak av de respektive e-postene er garantert. Spesielt må du sørge for at de respektive e-postene ikke blokkeres av et SPAM-filter.
§ 3 Individuelt utformede produkter
(1) Du gir oss den nødvendige informasjonen, teksten eller dataene som er nødvendige for å tilpasse varene via det elektroniske bestillingssystemet eller via e-post uten unødig forsinkelse etter at du har inngått kontrakten. Eventuelle spesifikasjoner som vi kan utstede angående filformater må tas i betraktning.
(2) Du er forpliktet til å sikre at du ikke overfører data hvis innhold krenker rettighetene til eksterne parter (spesielt opphavsrettigheter, rettigheter til navn og varemerkerettigheter) eller bryter eksisterende lover. Du frigjør oss eksplisitt fra alle krav relatert til denne saken som kan reises av eksterne parter. Dette gjelder også kostnader forbundet med eventuell juridisk representasjon som måtte bli nødvendig i denne forbindelse.
(3) Vi sjekker ikke de overførte dataene for tekstnøyaktighet. I denne forbindelse påtar vi oss intet ansvar for feil.
§ 4 Spesielle avtaler knyttet til tilbudte betalingsmåter
(1) Gyldighetssjekk
Betaler vi på forhånd, f.eks. når du betaler en faktura eller en debetnota, vil dataene dine bli videresendt til SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, for en gyldighetssjekk ved hjelp av en matematisk-statistisk prosess for å ivareta våre autoriserte interesser. Vi forbeholder oss retten til å avvise betalingsmåten for en faktura eller debetnota på grunnlag av resultatene av gyldighetskontrollen.
(2) Delbetaling via easyCredit
Delbetaling via easyCredit er også underlagt de generelle forretningsvilkårene for delbetaling av easyCredit. Disse generelle vilkårene og betingelsene finner du her.
(3) Betalingsmuligheter fra Klarna
I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr vi følgende betalingsalternativer. Betaling skjer alltid til Klarna:
Øyeblikkelig bankoverføring: Tilgjengelig i Tyskland og Østerrike. Kontoen din vil bli belastet umiddelbart etter at du har lagt inn bestillingen.
Du finner mer informasjon og Klarnas brukervilkår her. Generell informasjon om Klarna finner du her. Klarna vil behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelsesbestemmelser og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.
For mer informasjon om Klarna, vennligst klikk her. Klarna-appen finner du her.
(4) Kjøp via debetnota ved bruk av Novalnet
Hvis kjøpet foretas via Novalnet AG (med hensyn til tjenester som tilbys i Tyskland og Østerrike), forfaller betalingsbeløpet umiddelbart via innkreving fra sjekkkontoen som ble spesifisert under bestillingsprosessen og som er knyttet til den spesifiserte kredittinstitusjonen ( sjekkkontoen). Du gir herved tilbakekallelig fullmakt til Novalnet AG til å bruke en debetnota til å innkreve, på bekostning av den aktuelle sjekkkontoen, betalingene som skal utføres av deg i forhold til kjøpsprosessen knyttet til en debetnota. Dersom sjekkkontoen ikke har de nødvendige dekningsmidlene, er ikke kredittinstitusjonen som fører kontoen betalingspliktig. Delbetalinger kan ikke foretas innenfor rammen av avtalegiroordningen.
Ved å angi sjekkkonto bekrefter du at du har rett til å utføre avtalegirooperasjoner overfor den aktuelle sjekkkontoen. Retursedler er, fra vårt og Novalnet AGs ståsted, forbundet med betydelig innsats og høye kostnader. I en situasjon som involverer en returdebetnota (i mangel av de nødvendige dekningsmidler på sjekkkontoen, på grunn av utløpet av sjekkkontoen, eller en innvending fra kontoinnehaveren eller feilaktig overførte kontodata), er forpliktet til å betale et behandlingsgebyr på summen av 7,50 euro for hver returdebetseddel. Du har muligheten til å fremlegge bevis for at returseddelen ga lavere kostnader, eller at den ikke har gitt noen kostnader i det hele tatt. Videregående krav skal forbli forbeholdt. Av hensyn til innsatsen og kostnadene knyttet til retursedler, og for å unngå å måtte betale behandlingsgebyret, bes du om å ikke motsi debetseddelen i en situasjon med heving, heving fra kjøpekontrakten, retur levering eller en gjenvinning. I en slik situasjon, etter at det er inngått en avtale med oss, skjer det en omvendt transaksjon for betalingen, og dette skjer via en kreditnota eller tilbakebetaling av tilsvarende beløp.
(5) Kjøp på konto via Novalnet
Ved en kjøp på konto-transaksjon skal faktureringsbeløpet betales til vår eksterne partner, Novalnet AG, og dette må skje senest den kalenderdagen som er spesifisert i regningen.
I et slikt tilfelle kan du kun foreta gjeldsfrigjørende betalinger til Novalnet AG.
Selv ved en kjøp på konto-transaksjon som utføres via Novalnet AG, forblir vi ansvarlige for generelle kundehenvendelser, f.eks. henvendelser vedrørende produktet, leveringstid, frakt, returforsendelser, reklamasjoner, hevingserklæringer og kreditnotaer. Denne betalingsmåten kan kun brukes av kunder fra Tyskland. Novalnet AG sjekker og evaluerer dataene dine. Den utveksler også data med andre selskaper og kredittopplysningsbyråer (kredittvurdering), dersom det er en forsvarlig grunn for en slik handling. Hvis kredittverdigheten ikke er garantert, kan Novalnet AG nekte deg å gjennomføre en kjøp på konto. I et slikt tilfelle vil Novalnet AG peke på alternative betalingsmåter.
(6) SEPA direkte belastning
Ved betaling med SEPA avtalegiro gir du oss fullmakt ved å utstede et tilsvarende SEPA-fullmakt til å kreve inn fakturabeløpet fra den angitte kontoen. Fristen for å sende forhåndsvarselet er forkortet til 5 dager før forfallsdato. Du er forpliktet til å sørge for at den aktuelle kontoen har tilstrekkelige dekningsmidler på forfallsdatoen. Hvis en returdebetseddel kommer inn på grunn av en situasjon der du misligholdt forpliktelsen din, må du betale det tilfeldige bankgebyr.
(7) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"
Hvis du velger en betalingsmetode som tilbys via "PayPal" / "PayPal Checkout", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). De individuelle betalingsmåtene via "PayPal" vil bli vist for deg under en tilsvarende knapp på vår Internett-tilstedeværelse samt i online bestillingsprosessen. "PayPal" kan bruke andre betalingstjenester for betalingsbehandling; dersom spesielle betalingsbetingelser gjelder, vil du bli informert om disse separat. Du finner mer informasjon om "PayPal" på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.
§ 5 Oppholdsrett, forbehold om eiendomsrett
(1) Du kan kun utøve tilbakeholdsrett dersom den aktuelle situasjonen innebærer krav som oppstår fra samme kontraktsforhold.
(2) Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.
(3) Hvis du er en forretningsmann, gjelder også følgende vilkår:
a) Vi beholder eiendomsretten til varene inntil alle krav som oppstår fra det pågående forretningsforholdet er fullført. De varer som er underlagt eiendomsforbehold kan ikke pantsettes eller overdras som sikkerhet før eierskap til nevnte varer skifter eier.
b) Du kan videreselge varene innenfor rammen av en ryddig transaksjon. I denne forbindelse gir du herved alle krav som utgjør størrelsen på faktureringsbeløpet som tilfaller deg som et resultat av videresalgsoperasjonen til oss, og vi aksepterer avståelsen. Videre har du fullmakt til å inndrive det aktuelle kravet. Men i den grad du ikke oppfyller dine betalingsforpliktelser på en ryddig måte, forbeholder vi oss retten til å inndrive kravet selv.
c) I en situasjon som involverer kombinasjon og sammenslåing av varene som er underlagt eiendomsforbehold, får vi medeierskap til den nyopprettede varen. Dette sameiet tilsvarer forholdet som eksisterer mellom fakturaverdien av de eiendomspliktige varene og de øvrige bearbeidede varene på behandlingstidspunktet.
d) Hvis du fremsetter en forespørsel av denne art, er vi forpliktet til å frigi de verdipapirer som tilkommer oss, i den grad realisasjonsverdien av våre verdipapirer overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10 %. Vi er ansvarlige for å velge verdipapirene som skal frigis.
§ 6 Garanti
(1) De lovfestede garantirettighetene gjelder.
(2) I den grad du er informert av oss før innlevering av kontraktserklæringen og dette er uttrykkelig og særskilt avtalt, er krav om mangler utelukket når det gjelder brukte varer dersom mangelen først viser seg etter utløpet av ett år fra levering av varene. Dersom mangelen viser seg innen ett år fra levering av varen, kan krav om mangler gjøres gjeldende innen den lovbestemte foreldelsesfristen på to år fra levering av varen. Begrensningen ovenfor gjelder ikke
- for skyldig skade som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lem eller helse og i tilfelle annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
- i den grad vi har skjult mangelen på uredelig vis eller har påtatt oss garanti for varens kvalitet.
(3) Som forbruker bes du omgående sjekke produktet for fullstendighet, synlige mangler og transportskader så snart det er levert, og omgående informere oss og fraktselskapet skriftlig. Selv om du ikke etterkommer denne forespørselen, skal den ikke ha noen innvirkning på dine juridiske garantikrav.
(4) Hvis en egenskap ved varen avviker fra de objektive kravene, skal avviket bare anses å være avtalt dersom du ble informert om det samme av oss før innsending av kontraktserklæringen og avviket var uttrykkelig og separat avtalt mellom avtalepartene .
(5) I den grad du er en gründer, gjelder følgende i avvik fra garantibestemmelsene ovenfor:
a) Kun våre egne spesifikasjoner og produsentens produktbeskrivelse skal anses som avtalt som kvaliteten på varene, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.
b) Ved feil skal vi, etter eget skjønn, gi garanti ved utbedring av mangelen eller etterlevering. Dersom utbedring av mangler mislykkes, kan du etter eget valg kreve prisavslag eller trekke deg fra kontrakten. Utbedring av mangler skal anses som mislykket etter et nytt mislykket forsøk, med mindre varens art eller mangel eller andre forhold tilsier noe annet. Ved utbedring av mangler er vi ikke forpliktet til å bære de økte kostnadene som oppstår ved transport av varene til et annet sted enn ytelsesstedet, med mindre slik transport er i samsvar med varens tiltenkte bruk.
c) Garantiperioden skal være ett år fra levering av varene. Forkortelsen av fristen gjelder ikke
- for skyldig skade som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lem eller helse og for annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
- i den grad vi har skjult mangelen på uredelig vis eller har påtatt oss en garanti for varens kvalitet;
- når det gjelder gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med vanlig bruk og har forårsaket dens mangel;
- når det gjelder lovfestede regressrettigheter som du kan gjøre gjeldende mot oss i forbindelse med rettigheter som oppstår fra mangler.
§ 7 Lovvalg, oppfyllelsessted, jurisdiksjon
(1) Tysk lov skal gjelde. Dette lovvalget gjelder kun for kunder dersom det ikke fører til tilbakekall av beskyttelsen garantert av de obligatoriske bestemmelsene i loven i landet der den respektive kundens vanlige bosted er lokalisert (tvilen fordel-prinsippet ).
(2) Hvis du ikke er en forbruker, men en forretningsmann, en juridisk enhet under offentlig rett eller et institusjonelt fond underlagt offentlig rett, er vårt forretningssted både jurisdiksjonsstedet og oppfyllelsesstedet for alle tjenester som følger fra forretningsrelasjonene som eksisterer med oss. Samme vilkår gjelder for situasjoner der du ikke er knyttet til et generelt vernetingsted i Tyskland eller EU, samt situasjoner der bosted eller vanlig bosted ikke er kjent på tidspunktet for oppstart av saksbehandlingen . Dette har ingen betydning for kapasiteten til å henvende seg til domstolen knyttet til et annet jurisdiksjonssted.
(3) Bestemmelsene i FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt kjøp av varer er eksplisitt uanvendelige.
II. Kundeinformasjon
1. Selgerens identitet
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Groß Lüdershagen
Tyskland
Telefon: +49 3831 6677110
E-post: info@or24.de
      
Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig løsning av tvister (ODR-plattform), som kan sees under https://ec.europa.eu/odr.
2. Informasjon om kontraktsinngåelse
De tekniske trinnene knyttet til kontraktsinngåelsen, selve kontraktsinngåelsen og korreksjonsmulighetene utføres i henhold til regelverket "kontraktsinngåelse" i våre standard forretningsbetingelser (del I.).
3. Kontraktsmessig språk, lagrer teksten i kontrakten
3.1 Kontraktsspråk skal være engelsk.
3.2 Den fullstendige kontraktsteksten er ikke lagret hos oss. Før bestillingen sendes, via nettbasert handlekurvsystem kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at bestillingen er mottatt av oss, sendes ordredataene, de lovpålagte detaljene knyttet til fjernsalgskontrakter og standard forretningsvilkår til deg på nytt via e-post.
3.3 Du vil få tilsendt all kontraktsinformasjon innenfor rammen av et bindende tilbud i skriftlig form, for eksempel via e-post, for tilbudsforespørsler utenfor nettbasert handlekurvsystem, som kan skrives ut eller lagres elektronisk på en sikker måte.
4. Retningslinjer
4.1 Vi er frivillig underlagt Käufersiegel-kvalitetskriteriene til Händlerbund Management AG, som kan sees på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.
5. Hovedtrekk ved produktet eller tjenesten
Nøkkeltrekkene til varene og/eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.
6. Priser og betalingsordninger
6.1 Prisene nevnt i de respektive tilbudene representerer totalpriser, det samme gjør fraktkostnadene. De inkluderer alle priskomponentene, inkludert alle tilfeldige avgifter.
6.2 Forsendelseskostnadene som påløper er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan ses ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat i løpet av bestillingstransaksjonen og må i tillegg bæres av deg, i den grad gratis levering ikke er bekreftet.
6.3 Hvis levering skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss urimelige tilleggskostnader, som avgifter, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutagebyrer belastet av bankene), som du må bære.
6.4 Du må også bære kostnadene som oppstår ved pengeoverføringer i tilfeller der leveringen skjer til et EU-medlemsland, men betalingen igangsettes utenfor EU.
6.5 Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg, vises ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt, eller vises i det respektive tilbudet.
6.6 Med mindre annet er spesifisert for de respektive betalingsmåtene, forfaller betalingskravene som følger av den inngåtte kontrakten umiddelbart.
7. Leveringsbetingelser
7.1 Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eksisterende leveringsbegrensninger, hvis aktuelt, kan finnes ved å klikke på den aktuelle knappen på vår nettside eller i det respektive tilbudet.
7.2 Hvis du er forbruker, er følgende lovregulert: Risikoen for at den solgte varen ved et uhell blir ødelagt eller forringet under frakt går først over på deg når den aktuelle varen er levert, uavhengig av om fraktoperasjonen er forsikret eller ikke. Denne betingelsen gjelder ikke hvis du selvstendig har gitt et transportselskap som ikke er spesifisert av oss eller en person som på annen måte er oppnevnt til å utføre fraktoperasjonen.
Hvis du er en forretningsmann, skjer levering og frakt på egen risiko.
8. Lovfestet garantirett
Ansvar for mangler er regulert av "Garanti"-bestemmelsene i våre generelle vilkår og betingelser (del I).
Disse SBT-ene og kundedetaljene ble laget av advokatene som spesialiserer seg på IT-lov som jobber for Händlerbund, og blir kontinuerlig kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og påtar seg ansvar i tilfelle advarsler utstedes. Mer detaljert informasjon finnes på følgende nettside: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

siste oppdatering: 01.01.2022