Tyre guarantee

Lastik garantisi için koşullar


1. Lastik garantisinin konusu

1.1. Lastik garantisi sadece Original Räder 24 GmbH satış faturasında listelenen lastikleri kapsar, minimum 4 mm diş derinliği ile satılmaları ve üretim tarihinden (DOT numarası) itibaren dört yıldan daha eski olmaları şartıyla ve Original Räder 24 GmbH satış yaparken ayrıca açıkça bir lastik garantisi verir. Lastik garantisi açıkça jantlar veya bağlantı parçaları, süspansiyonlar, frenler vb. gibi diğer jant parçaları ile ilgili değildir, sadece lastiklerle ilgilidir.

1.2. Lastik garantisi ücretsiz olarak verilmektedir.

1.3. Original Räder 24 GmbH'den lastik satın alırken lastik garantisi hakkı yoktur. Bu nedenle, lastik garantisi yalnızca Original Räder 24 GmbH'den satılan komple jant seti ile birlikte satın alındığında açıkça verilmiş ve tanınmışsa doğar.

2. Lastik garantisinin kapsamı

2.1. Lastik garantisi kapsamında, talep sahibi, dış etkilerden kaynaklanan öngörülemeyen bir delinme durumunda aşağıdaki yardımları alır (bu, yalnızca bir nesnenin (kaldırım taşı dahil) üzerinden/karşısından geçme, sivri uçlu bir nesneye çarpma ve lastiğin patlaması sonucu oluşan lastik hasarını içerir):

a) bir onarım, yani hasarlı lastiğin onarımı mümkündür:

(1) Onarım Original Räder 24 GmbH tarafından gerçekleştirilirse:

KDV dahil maksimum 100 €'ya kadar lastikteki hasarın onarımı için yapılan onarım masrafları için kredi. Bir miktar para ödeme hakkı yoktur, bu nedenle onarımın maliyeti 100 €'dan azsa, yalnızca onarım maliyetleri kredilendirilecektir

(2) Onarımın Original Räder 24 GmbH tarafından gerçekleştirilmemesi halinde:

Hasarlı lastiğin orijinal satın alma fiyatı üzerinden (Original Räder 24 GmbH satış faturası) hasarlı lastiğin onarımı için yapılan onarım masrafları tutarında KDV dahil maksimum 100 €'ya kadar kredi. Talep sahibine yatırılacak tutarın ödenmesi, talep sahibinin tamir atölyesinden aldığı tamir faturasını Original Räder 24 GmbH'ye bir makbuzla birlikte göndermesine bağlıdır.

b) bir onarım, yani hasarlı lastiğin onarımı mümkün değilse:

Hasarlı her lastik için, diş derinliğine ve lastiğin yaşına (üretim tarihi - DOT numarası ile ilgili) göre derecelendirilmiş aşağıdaki tablodan elde edilen değer tutarında parasal bir miktarın kredilendirilmesi, ancak Original Räder 24 GmbH'den yeni bir lastik satın alma fiyatı üzerinden toplamda en fazla 500 €:

 • Hasar anında 7,9 mm'den fazla kalan diş: Eski lastiğin satın alma fiyatının %100'ü, maks. 12 aylık
 • Hasar anında 7,0 mm'den fazla kalan diş: Eski lastiğin satın alma fiyatının %80'i, maks. 24 aylık
 • Hasar anında 6,0 mm'den fazla kalan diş: Eski lastiğin satın alma fiyatının %60'ı, maks. 36 aylık
 • Hasar anında 5,0 mm'den fazla kalan diş: Eski lastiğin satın alma fiyatının %40'ı, maks. 48 aylık
 • Hasar anında 4,0 mm'den fazla kalan diş: Kullanılmış lastiğin satın alma fiyatının %20'si, maks. 60 aylık

2.2. Bölüm 2.1.b) uyarınca bir garanti hizmeti için diğer bir ön koşul, eski lastiğin tamir edilemeyecek şekilde hasar görmesi durumunda, aynı tipte (aynı model) yeni bir lastiğin satın alınması ve yalnızca Original Räder 24 GmbH'den temin edilmesidir. Bu durumda, Bölüm 2.1.b) uyarınca geri ödenecek para miktarı, yeni lastik(ler)in satın alma fiyatına mahsup edilecek veya alacak kaydedilecektir. Bu durumda (yeni lastiklerin satın alınması), kredi yalnızca lastiğin satın alma fiyatına uygulanacak, montaj maliyetleri, teslimat maliyetleri vb. gibi sipariş edilmiş veya ücretlendirilmiş olabilecek ek hizmetlere uygulanmayacaktır. Yukarıdaki tabloya (bölüm 2.1.b) göre belirlenen kredi tutarı yeni lastik(ler)in satın alma fiyatından yüksek olsa bile, hiçbir koşul altında kredi tutarının talep sahibine ödenmesi hakkı yoktur.

2.3. Lastik garantisi kapsamındaki tüm hizmetler yalnızca bir garanti olayı nedeniyle hasar gören lastik(ler) ile ilgilidir, ancak aynı aks üzerinde olsalar ve/veya onarım veya değişimden kaynaklanan farklı bir diş derinliği sonucunda değiştirilmiş olsalar bile hasarsız lastiklerle ilgili değildir.

2.4. Lastik garantisi kapsamındaki hizmetler aşağıdaki durumlarda hariç tutulur:

 • Araç yetkisiz bir sürücü tarafından kullanıldığında lastik hasarı
 • kasıtlı olarak lastik hasarına neden oldu
 • Savaş, savaş benzeri olaylar, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma veya yüksek makamlardan gelen emirler, halk ayaklanması, deprem, nükleer enerji, nükleer radyasyon veya radyoaktif maddelerin neden olduğu hasar
 • Tasarım, üretim veya malzeme kusurları nedeniyle lastik hasarı
 • Normal veya erken aşınma ve yıpranma veya yaşlanma veya kullanımdan kaynaklanan kir nedeniyle lastik hasarı
 • Tedarikçi (üretici veya bayi/uzman), yüklenici veya bir onarım siparişinden üçüncü bir tarafın sorumlu olması halinde lastik hasarı
 • Garanti veya servis kapsamında üretici veya uzman şirket tarafından karşılanan lastik hasarı
 • Hava koşulları nedeniyle lastik hasarı
 • Lastik takma süresi sırasında meydana gelen lastik hasarı
 • Hırsızlık nedeniyle lastik hasarı veya lastik kaybı
 • Vandalizm nedeniyle lastik hasarı veya lastik kaybı

2.5. Lastik garantisinden sağlanan hizmetler Bölüm 2.1.

'de belirtilen hizmetlerle sınırlıdır.

2.6. Lastik garantisi kapsamındaki hizmetler, Original Räder 24 GmbH lastik garantisinin hizmet gereklilikleri ve hizmet miktarı ile ilgili tespitlerini tamamladığında ve talep sahibi gerekli tüm kanıtları (özellikle lastik garantisi ile satılan lastikler için satın alma kanıtı) sunduğunda ve sağladığında ve performans gerekliliklerinin belirlenmesi çerçevesinde tüm soruları yanıtladığında ve bilgi sağladığında muaccel olur. Bu bağlamda, talep sahibi özellikle herhangi bir lastik hasarını derhal Original Räder 24 GmbH'ye bildirmek, hasarlı lastikleri Original wheels 24 GmbH tarafından incelenene ve değerlendirilene kadar muhafaza etmek ve hasarı mümkün olduğunca anlaşılır bir şekilde belgelemek için inceleme ve değerlendirme için talep üzerine Original wheels 24 GmbH'ye sunmak, özellikle lastik garantisinin performans gereksinimlerini belirlemek için gerekli olan her türlü bilgiyi fotoğraf çekerek derhal sağlamak ve lastik hasarının nedenine ve hasarın onarılıp onarılamayacağına ilişkin her türlü araştırmaya izin vermekle yükümlüdür.

Talep sahibi bu yükümlülükleri yerine getirmezse, garanti hizmetleri muaccel olmayacaktır. Bu durumda, Original Räder 24 GmbH, talep sahibine ödenmemiş eylemleri yerine getirmesi için makul bir süre belirleme seçeneğine sahiptir; bununla birlikte, belirlenen süre talep sahibi kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmeden sona ererse, garanti hizmetlerinin sona ereceğini bildirir. Bir süre belirlenmesine ve bildirimde bulunulmasına rağmen talep sahibinin kendisine düşen yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmemesi halinde, ilgili garanti vakasına ilişkin garanti hizmetleri sona erer.

3. Lastik Garantisi Talep Sahibi

Lastik garantisi ile birlikte satılan lastiği satın alan Original Räder 24 GmbH'nin sözleşme ortağı, lastik garantisine hak kazanan taraftır ve lastik garantisi kapsamında sağlanan hizmetlerle ilgili olarak tek hak sahibidir.

Lastik garantisi ve garanti talepleri devredilemez. Lastik garantisinden doğan hizmet talepleri devredilemez.

4. Garanti süresi

Lastik garantisi, lastik garantisi ile satılan lastiğin satın alındığı tarihten başlayarak bir yıllık bir süre için geçerlidir. Lastik garantisinin uzatılması hariçtir. Lastik garantisi bir yıl sonra otomatik olarak sona erer.