NUMAI PÂNĂ LA 25.11.2022: 5% LA TOATE PRODUSELE 
CODE: BLACK5

Termeni și condiții generale or24.de


Termeni și condiții generale și informații pentru clienți
 
I. Termeni și condiții generale
 
§ 1 Dispoziții de bază
 
(1) Următorii termeni și condiții se aplică contractelor pe care le încheiați cu noi, în calitate de furnizor (Original Räder 24 GmbH), prin intermediul site-ului www.or24.de. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, ne opunem includerii oricăror termeni și condiții proprii pe care le puteți utiliza.
 
(2) Un consumator, în sensul următoarelor dispoziții, este orice persoană fizică care încheie un act juridic în scopuri care nu pot fi atribuite în mod predominant nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente. Un întreprinzător este orice persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, atunci când încheie o tranzacție juridică, acționează în exercitarea activității sale profesionale sau comerciale independente.
 
§ 2 Formarea contractului
 
(1) Obiectul contractului este vânzarea de bunuri.
 
(2) Prin plasarea produsului respectiv pe site-ul nostru, depunem o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online, în termenii și condițiile menționate în descrierea articolului. 
 
(3) Contractul se încheie prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online, după cum urmează:
Bunurile destinate achiziționării sunt plasate în "coșul de cumpărături". Puteți accesa "coșul de cumpărături" prin intermediul butonului corespunzător din bara de navigare și puteți face modificări în orice moment.
După apelarea paginii "Checkout" și introducerea datelor personale, precum și a condițiilor de plată și de expediere, datele comenzii vă vor fi afișate în cele din urmă sub forma unei imagini de ansamblu a comenzii.
 
Dacă utilizați un sistem de plată instant (de exemplu, PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) ca metodă de plată, veți fi direcționat către pagina de prezentare a comenzii din magazinul nostru online sau veți fi redirecționat către site-ul web al furnizorului sistemului de plată instant.
Dacă sunteți redirecționat către sistemul de plată instantanee respectiv, faceți selecția corespunzătoare sau introduceți datele dumneavoastră acolo. În cele din urmă, datele comenzii vă vor fi afișate ca o prezentare generală a comenzii pe site-ul web al furnizorului sistemului de plată instantanee sau după ce ați fost redirecționat înapoi la magazinul nostru online.
 
Înainte de trimiterea comenzii, aveți posibilitatea de a verifica din nou detaliile din prezentarea generală a comenzii, de a le modifica (folosind și funcția "înapoi" a browserului de internet) sau de a anula comanda.
Prin trimiterea comenzii prin intermediul butonului corespunzător ("cumpăra" sau o denumire similară), declarați acceptarea obligatorie din punct de vedere juridic a ofertei, prin care se încheie contractul.
 
(4) Solicitările dvs. de întocmire a unei oferte nu sunt obligatorii pentru dvs. Vă vom prezenta o ofertă angajantă sub formă de text (de exemplu, prin e-mail), pe care o puteți accepta în termen de 5 zile (cu excepția cazului în care în oferta respectivă este specificată o perioadă diferită).
 
(5) Prelucrarea comenzii și transmiterea tuturor informațiilor necesare în legătură cu încheierea contractului sunt parțial automatizate prin e-mail. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o este corectă, că primirea e-mailurilor este garantată din punct de vedere tehnic și, în special, că nu este împiedicată de filtrele SPAM.
 
§ 3 Produse concepute individual
 
(1) Trebuie să ne furnizați informațiile, textele sau fișierele adecvate necesare pentru proiectarea individuală a bunurilor prin intermediul sistemului de comandă online sau prin e-mail cel târziu imediat după încheierea contractului. Se vor respecta specificațiile noastre privind formatele de fișiere, dacă există.
 
(2) Vă angajați să nu transmiteți date al căror conținut încalcă drepturile terților (în special drepturile de autor, drepturile la un nume, drepturile de marcă) sau încalcă legile în vigoare. Ne despăgubiți în mod expres împotriva tuturor pretențiilor formulate de terți în acest sens. Acest lucru este valabil și pentru costurile de reprezentare juridică necesare în acest context.
 
(3) Nu verificăm corectitudinea conținutului datelor transmise și, în acest sens, nu ne asumăm nicio răspundere pentru erori.
 
§ 4 Acorduri speciale privind metodele de plată oferite
 
(1) Evaluarea creditului
În cazul în care efectuăm plăți în avans, de exemplu, plata prin factură sau debit direct, datele dumneavoastră vor fi transmise către SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germania, în scopul verificării solvabilității dumneavoastră pe baza unor proceduri matematico-statistice pentru a ne proteja interesele legitime. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza metoda de plată în cont sau debit direct ca urmare a verificării creditului.
 
(2) Achiziționarea în rate prin easyCredit
În cazul achiziției în rate prin intermediul easyCredit, se aplică în plus Termenii și condițiile generale pentru achiziția în rate de la easyCredit. Puteți găsi aici Termenii și condițiile generale.
 
§ 5 Dreptul de retenție, reținerea titlului
 
(1) Puteți exercita un drept de retenție numai în măsura în care se referă la creanțe din aceeași relație contractuală.
 
(2) Bunurile rămân proprietatea noastră până la plata integrală a prețului de achiziție.
 
(3) În cazul în care sunteți întreprinzător, se aplică în plus următoarele:
 
a) Ne păstrăm dreptul de proprietate asupra bunurilor până la achitarea integrală a tuturor creanțelor care decurg din relația comercială curentă. Înainte de transferul de proprietate al bunurilor care fac obiectul rezervei de proprietate, nu este permisă constituirea unui gaj sau transferul de proprietate cu titlu de garanție.
 
b) Puteți revinde bunurile în cursul normal al activității comerciale. În acest caz, ne cesionați deja toate creanțele în valoare de suma facturată care vă revin din revânzare; acceptăm cesiunea. De asemenea, sunteți autorizat să colectați creanța. Cu toate acestea, în măsura în care nu vă îndepliniți în mod corespunzător obligațiile de plată, ne rezervăm dreptul de a colecta noi înșine creanța.
 
c) În cazul în care mărfurile rezervate sunt combinate și amestecate, vom dobândi coproprietatea noului articol în raport cu valoarea de facturare a mărfurilor rezervate față de celelalte articole prelucrate în momentul prelucrării.
 
d) Ne angajăm să eliberăm, la cererea dumneavoastră, garanțiile la care avem dreptul, în măsura în care valoarea realizabilă a garanțiilor noastre depășește cu mai mult de 10% creanța care trebuie garantată. Selectarea garanțiilor care urmează să fie eliberate ne revine nouă.
 
§ 6 Garanția
 
(1) Se aplică drepturile legale de răspundere pentru defecte.
 
(2) În cazul bunurilor uzate, pretențiile pentru defecte sunt excluse în cazul în care defectul apare abia după expirarea unui an de la livrarea bunurilor. În cazul în care defectul apare în termen de un an de la livrarea produsului, pretențiile pentru defecte pot fi invocate în termenul legal de prescripție de doi ani de la livrarea produsului. Restricția de mai sus nu se aplică
 
- pentru daunele provocate din culpă care ne sunt imputabile și care rezultă din vătămarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și în cazul altor daune provocate intenționat sau din neglijență gravă;
- în măsura în care am ascuns în mod fraudulos defectul sau ne-am asumat o garanție pentru calitatea articolului.
 
(3) În calitate de consumator, sunteți rugat să verificați imediat după livrare dacă articolul este complet, dacă prezintă defecte evidente sau daune de transport și să ne anunțați pe noi și pe transportator despre orice reclamație cât mai curând posibil. Dacă nu faceți acest lucru, acest lucru nu va afecta pretențiile dumneavoastră de garanție legală.
 
(4) În măsura în care sunteți întreprinzător, se aplică următoarele, cu derogare de la reglementările de garanție de mai sus:
 
a) Numai specificațiile noastre și descrierea produsului de către producător sunt considerate ca fiind de acord cu calitatea articolului, dar nu și alte reclame, promoții publice și declarații ale producătorului.
 
b) În cazul unor defecte, vom oferi, la discreția noastră, o garanție prin remedierea defectului sau prin livrarea ulterioară. În cazul în care remedierea defectelor nu reușește, puteți, la discreția dumneavoastră, să solicitați o reducere a prețului sau să vă retrageți din contract. Se consideră că remedierea defectelor a eșuat după o a doua încercare nereușită, cu excepția cazului în care natura articolului sau a defectului sau alte circumstanțe indică altceva. În cazul remedierii defectelor, nu suntem obligați să suportăm costurile suplimentare care rezultă din transferul bunurilor într-un alt loc decât locul de executare, cu condiția ca transferul să nu corespundă utilizării prevăzute a bunurilor.
 
c) Perioada de garanție este de un an de la data livrării bunurilor. Reducerea termenului nu se aplică
 
- pentru daunele provocate din culpă care ne sunt imputabile și care rezultă din vătămarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și în cazul altor daune provocate intenționat sau din neglijență gravă;
- în măsura în care am ascuns în mod fraudulos defectul sau ne-am asumat o garanție pentru calitatea articolului;
- în cazul obiectelor care au fost utilizate în conformitate cu destinația lor obișnuită pentru o clădire și care au cauzat defectele acesteia;
- în cazul drepturilor legale de recurs pe care le aveți împotriva noastră în legătură cu drepturile de defect.
 
§ 7 Alegerea legii aplicabile, locul de executare, locul de jurisdicție
 
(1) Se aplică dreptul german. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată de dispozițiile imperative ale legii statului de reședință obișnuită a consumatorului nu este retrasă ca urmare a acestei alegeri (principiul favorabilității).
 
(2) Locul de executare pentru toate serviciile care decurg din relația de afaceri cu noi și locul de jurisdicție este sediul nostru social, dacă nu sunteți consumator, ci comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public. Același lucru este valabil și în cazul în care nu aveți un sediu general de jurisdicție în Germania sau în UE sau dacă locul dumneavoastră de reședință sau domiciliul obișnuit este necunoscut la momentul introducerii acțiunii. Dreptul de a introduce, de asemenea, o acțiune în fața instanței de la un alt loc de jurisdicție prevăzut de lege nu este afectat de acest lucru.
 
(3) Dispozițiile Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri nu se aplică în mod expres.
 
 
 
 
 
II. informații despre clienți
 
1. identitatea vânzătorului
 
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Groß Lüdershagen 18442 Groß Lüdershagen
Germania
Telefon: 038316677110
E-mail: info@or24.de
 
 
Soluționarea alternativă a litigiilor:
Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare extrajudiciară online a litigiilor (platforma OS), disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/odr.
 
2 Informații privind încheierea contractului
 
Etapele tehnice pentru încheierea contractului, încheierea contractului în sine și posibilitățile de corecție se desfășoară în conformitate cu reglementările "Încheierea contractului" din Termenii și condițiile noastre generale (partea I).
 
3. limbajul contractului, stocarea textului contractului
 
3.1 Limba contractului este limba germană.
 
3.2 Nu stocăm textul complet al contractului. Înainte de trimiterea comenzii prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online, datele contractului pot fi tipărite sau salvate electronic cu ajutorul funcției de imprimare a browserului. După primirea comenzii de către noi, datele comenzii, informațiile necesare din punct de vedere legal pentru contractele la distanță și Condițiile generale de afaceri vă vor fi trimise din nou prin e-mail.
 
3.3. În cazul cererilor de ofertă în afara sistemului de coș de cumpărături online, veți primi toate datele contractuale ca parte a unei oferte obligatorii sub formă de text, de exemplu prin e-mail, pe care îl puteți imprima sau salva electronic.
 
4. coduri de conduită
 
4.1 Ne-am supus criteriilor de calitate ale sigiliului cumpărătorului de la Händlerbund Management AG, care pot fi consultate la: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.
 
5. caracteristicile esențiale ale produselor sau serviciilor
 
Caracteristicile esențiale ale bunurilor și/sau serviciilor pot fi găsite în oferta respectivă.
 
6 Prețuri și condiții de plată
 
6.1 Prețurile menționate în ofertele respective, precum și costurile de transport reprezintă prețurile totale. Acestea includ toate componentele prețului, inclusiv toate taxele aplicabile.
 
6.2. Costurile de transport suportate nu sunt incluse în prețul de achiziție. Acestea pot fi apelate prin intermediul unui buton desemnat în mod corespunzător pe site-ul nostru sau în oferta respectivă, sunt prezentate separat în cursul procesului de comandă și sunt suportate suplimentar de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a promis o livrare gratuită. 6.3.
 
6.3 În cazul în care livrarea este efectuată în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare pentru care nu suntem responsabili, cum ar fi taxe vamale, impozite sau comisioane de transfer de bani (comisioane de transfer sau de schimb valutar ale instituțiilor de credit), care trebuie suportate de dumneavoastră. 
 
6.4 Orice costuri suportate pentru transferul de fonduri (comisioanele de transfer sau de schimb valutar ale instituțiilor de credit) vor fi suportate de dumneavoastră în cazul în care livrarea este efectuată într-un stat membru al UE, dar plata a fost inițiată în afara Uniunii Europene.
 
6.5 Metodele de plată care vă sunt disponibile sunt afișate pe site-ul nostru web sau în oferta respectivă sub un buton desemnat corespunzător.
 
6.6 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în modalitățile de plată individuale, creanțele de plată care decurg din contractul încheiat trebuie plătite imediat.
 
7 Condiții de livrare
 
7.1 Condițiile de livrare, data de livrare, precum și orice restricții de livrare existente pot fi găsite sub un buton desemnat corespunzător pe site-ul nostru sau în oferta respectivă.
 
7.2 Dacă sunteți consumator, este reglementat prin lege faptul că riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a obiectului vândut în timpul transportului este transferat către dvs. numai în momentul în care bunurile sunt predate, indiferent dacă transportul este asigurat sau neasigurat. Acest lucru nu se aplică în cazul în care ați însărcinat în mod independent o firmă de transport care nu a fost desemnată de antreprenor sau o persoană desemnată în alt mod să efectueze transportul.
 
În cazul în care sunteți întreprinzător, livrarea și expedierea se fac pe riscul dumneavoastră.
 
8. răspunderea legală pentru defecte
 
Răspunderea pentru defecte este reglementată de dispoziția "Garanție" din Termenii și condițiile noastre generale (Partea I).
 
Acești Termeni și condiții generale și informațiile pentru clienți au fost întocmite de avocații Händlerbund, specializați în dreptul IT și sunt verificate în mod constant pentru a se asigura conformitatea juridică. Händlerbund Management AG garantează securitatea juridică a textelor și răspunde în caz de avertismente. Puteți găsi mai multe informații la: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
 
ultima actualizare: 27.10.2020